Bà Nguyễn Thị Bình

Bà Nguyễn Thị Bình và ông Xuân Thủy tại Ba Lê, 1968.
Bà Nguyễn Thị Bình và ông Xuân Thủy tại Ba Lê, 1968.
Nguyen Binh - Hijacker Suspect Dead

INTERVIEW— Mrs. Nguyen Thi Binh.Viet Cong foreign minister,speaks to Associated press newsmen in Tar is Friday. Mrs.Binh stated that Viet Cong will identify all U.S. war prisoners when the United States sets a deadline for total withdrawal of troops from Vietnam. 1971 AP Wirephoto
Nguyen Binh - Hijacker Suspect Dead

INTERVIEW— Mrs. Nguyen Thi Binh.Viet Cong foreign minister,speaks to Associated press newsmen in Tar is Friday. Mrs.Binh stated that Viet Cong will identify all U.S. war prisoners when the United States sets a deadline for total withdrawal of troops from Vietnam. 1971 AP Wirephoto
U1753614

24 Oct 1972, Paris, France --- Paris, France: Closeup of Viet Cong Foreign Minister Nguyen Thi Binh in an exclusive interview at her residence in Verrieres le Buisson. --- Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis.  All Rights Reserved.
U1753614

24 Oct 1972, Paris, France --- Paris, France: Closeup of Viet Cong Foreign Minister Nguyen Thi Binh in an exclusive interview at her residence in Verrieres le Buisson. --- Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis. All Rights Reserved.
Nguyen Binh - Hijacker Suspect Dead

MME. Nguyen Thi Binh - Viet Cong Leader
AP News Library 12-15-69 AP
Nguyen Binh - Hijacker Suspect Dead

MME. Nguyen Thi Binh - Viet Cong Leader
AP News Library 12-15-69 AP
Nguyễn Thị Bình gặp Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh vào tháng 8, 1968.  AP Wire.
Posted by Admin ĐN
Nguyễn Thị Bình gặp Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh vào tháng 8, 1968. AP Wire.
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình và đại sứ Nguyễn Văn Quang của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam gặp Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh, 30 tháng 12, năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình và đại sứ Nguyễn Văn Quang của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam gặp Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh, 30 tháng 12, năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình bắt tay ông tác giả Cộng Sản Pháp Louis Aragon, tại một cuộc họp hàng năm ở Ba Lê của Hội Đồng National Writers.  AP Wirephoto, 1968.
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình bắt tay ông tác giả Cộng Sản Pháp Louis Aragon, tại một cuộc họp hàng năm ở Ba Lê của Hội Đồng National Writers. AP Wirephoto, 1968.
Posted by Admin ĐN
29 tháng 4 năm 1973.  Bà Nguyễn Thị Bình trong một cuộc phỏng vấn riêng với ký giả hãng thông tấn xã AP tại Đà Nẳng, đòi hỏi chính phủ Sài Gòn phải giải tán.
Posted by Admin ĐN
29 tháng 4 năm 1973. Bà Nguyễn Thị Bình trong một cuộc phỏng vấn riêng với ký giả hãng thông tấn xã AP tại Đà Nẳng, đòi hỏi chính phủ Sài Gòn phải giải tán.
Posted by Admin ĐN
Nguyễn Thị Bình gặp Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh vào ngày 29 tháng 12, 1972.  UPI photo.
Posted by Admin ĐN
Nguyễn Thị Bình gặp Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh vào ngày 29 tháng 12, 1972. UPI photo.
Posted by Admin ĐN
Nguyễn Thị Bình gặp Chu Ân Lai tại Bắc Kinh vào cuối tháng 12, 1972. AP Photo.
Posted by Admin ĐN
Nguyễn Thị Bình gặp Chu Ân Lai tại Bắc Kinh vào cuối tháng 12, 1972. AP Photo.
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình cùng phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam gặp Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh.  Tháng 12, 1972.
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình cùng phái đoàn chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam gặp Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh. Tháng 12, 1972.
Posted by Admin ĐN
10 tháng 7 năm 1972:  Xuân Thủy, trưởng phái đoàn đàm phán của Bắc Việt Nam và Nguyễn Thị Bình tại Ba Lê. AP Wire.
Posted by Admin ĐN
10 tháng 7 năm 1972: Xuân Thủy, trưởng phái đoàn đàm phán của Bắc Việt Nam và Nguyễn Thị Bình tại Ba Lê. AP Wire.
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình chụp ảnh chung cùng kiều bào Pháp (ảnh: Tư Liệu). 
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình chụp ảnh chung cùng kiều bào Pháp (ảnh: Tư Liệu).
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình và bà Bình Thanh (đeo kính), tại cuộc họp báo ngày 5-11-1968.
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình và bà Bình Thanh (đeo kính), tại cuộc họp báo ngày 5-11-1968.
Posted by Admin ĐN
CÁCH MỘT KHOẢNG SÀO -- PARIS (23-1-1969) - Hàng rào cũng không ngăn được các nhà báo đưa micrôphôn của họ tới bà Nguyễn Thị Bình (trái), trưởng đoàn đàm phán của Mặt trận GP Miền Nam (VC).
Posted by Admin ĐN
CÁCH MỘT KHOẢNG SÀO -- PARIS (23-1-1969) - Hàng rào cũng không ngăn được các nhà báo đưa micrôphôn của họ tới bà Nguyễn Thị Bình (trái), trưởng đoàn đàm phán của Mặt trận GP Miền Nam (VC).
Posted by Admin ĐN
Cuộc thi bóng bàn giữa bà Dương Thị Quyên và bà Nguyễn Thị Bình tại Ba Lê.
Posted by Admin ĐN
Cuộc thi bóng bàn giữa bà Dương Thị Quyên và bà Nguyễn Thị Bình tại Ba Lê.
Posted by Admin ĐN
Dân biểu Mỹ Patsy T. Mink (trái), bà Nguyễn Thị Bình, và dân biểu Mỹ Bella Abzug (phải) gặp tại Ba Lê, ngày 21 tháng 4 năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Dân biểu Mỹ Patsy T. Mink (trái), bà Nguyễn Thị Bình, và dân biểu Mỹ Bella Abzug (phải) gặp tại Ba Lê, ngày 21 tháng 4 năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình ngày nay.
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình ngày nay.
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình và các bạn bè.
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình và các bạn bè.
Posted by Admin ĐN
Nguyễn Thị Bình trong vòng tay bạn bè quốc tế. Ảnh: Tư Liệu.
Posted by Admin ĐN
Nguyễn Thị Bình trong vòng tay bạn bè quốc tế. Ảnh: Tư Liệu.
Posted by Admin ĐN
Ông Nguyễn Hữu Thọ và Bà Nguyễn Thị Bình (Đoàn CPLT CH MN). Hình chụp tại Hội nghị các nước không liên kết ở Angiêri tháng 9, 1973.
Posted by Admin ĐN
Ông Nguyễn Hữu Thọ và Bà Nguyễn Thị Bình (Đoàn CPLT CH MN). Hình chụp tại Hội nghị các nước không liên kết ở Angiêri tháng 9, 1973.
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình-Trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (ở giữa) ký vào Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam (ảnh tư liệu).
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình-Trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (ở giữa) ký vào Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam (ảnh tư liệu).
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình-Trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (ở giữa) ký vào Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam (ảnh tư liệu).
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình-Trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (ở giữa) ký vào Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam (ảnh tư liệu).
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình-Trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (ở giữa) ký vào Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam (ảnh tư liệu).
Posted by Admin ĐN
Bà Nguyễn Thị Bình-Trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (ở giữa) ký vào Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam (ảnh tư liệu).
Posted by Admin ĐN
Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ, Bộ trưởng Xuân Thủy, Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình đón Phó Thủ tướng kiêm Bt Ngoại giao VNDCCH Nguyễn Duy Trinh đến Paris ký hiệp định hòa bình, sân bay Bourget ngày 25-1-1973.
Posted by Admin ĐN
Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ, Bộ trưởng Xuân Thủy, Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình đón Phó Thủ tướng kiêm Bt Ngoại giao VNDCCH Nguyễn Duy Trinh đến Paris ký hiệp định hòa bình, sân bay Bourget ngày 25-1-1973.
Posted by Admin ĐN

Xem Thêm