Cảng Sài Gòn

Tàu Lebon khởi hành (cuối những năm 20)
Tàu Lebon khởi hành (cuối những năm 20)
Cảng Sài Gòn, 1931
Cảng Sài Gòn, 1931
Arsenal, vers 1931

Arsenal là Ba Son ngày nay phải ko các bác ?
Arsenal, vers 1931

Arsenal là Ba Son ngày nay phải ko các bác ?
Tàu lính "Latrouche Tréville" khởi hành năm 1914 tại Sài Gòn. Cũng trên con thuyền này, năm 1911 có một người phụ bếp tên là Nguyễn Tất Thành sau được biết đến với tên Hồ Chí Minh.
Tàu lính "Latrouche Tréville" khởi hành năm 1914 tại Sài Gòn. Cũng trên con thuyền này, năm 1911 có một người phụ bếp tên là Nguyễn Tất Thành sau được biết đến với tên Hồ Chí Minh.
mấy pic màu là để so sánh thôi.

sông Sài Gòn năm 2003
mấy pic màu là để so sánh thôi.

sông Sài Gòn năm 2003
từ năm 2003 là bảo tàng Hồ Chí Minh
từ năm 2003 là bảo tàng Hồ Chí Minh
sông Sài Gòn năm 2003
sông Sài Gòn năm 2003
Activités portuaires
Activités portuaires
Tàu đưa thư khởi hành (bưu thiếp năm 1912)
Tàu đưa thư khởi hành (bưu thiếp năm 1912)
Ba Son nhìn từ trên cao
Ba Son nhìn từ trên cao
Trạm Vận chuyển Bưu Chính Hàng Hải (theo Truong Thanh Liem)
Trạm Vận chuyển Bưu Chính Hàng Hải (theo Truong Thanh Liem)
Kênh Tàu Hủ nhìn từ trên cao.
Kênh Tàu Hủ nhìn từ trên cao.
Hòa nhạc trên boong tàu
Hòa nhạc trên boong tàu
Cảng Sài Gòn nhìn từ Napoleon Quai. ( dịch là bờ kè được không ?
Cảng Sài Gòn nhìn từ Napoleon Quai. ( dịch là bờ kè được không ?

Xem Thêm