Chân dung phụ nữ Bắc kỳ (Tonkin) cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Cuộc đời buồn thảm của “giai nhân tuyệt sắc” phố Hàng Ngang

http://dantri.com.vn/xa-hoi/cuoc-doi-buon-tham-cua-giai-nhan-tuyet-sac-pho-hang-ngang-537453.htm
Cuộc đời buồn thảm của “giai nhân tuyệt sắc” phố Hàng Ngang

http://dantri.com.vn/xa-hoi/cuoc-doi-buon-tham-cua-giai-nhan-tuyet-sac-pho-hang-ngang-537453.htm
Năm 1926
Năm 1926
Năm 1926
Năm 1926
Phụ nữ Hải Phòng, khoảng 1890
Phụ nữ Hải Phòng, khoảng 1890
Phụ nữ nông thôn Bắc kỳ, 1926
Phụ nữ nông thôn Bắc kỳ, 1926
Phụ nữ nông thôn Bắc Kỳ
Phụ nữ nông thôn Bắc Kỳ
Ăn trầu
Ăn trầu
Phụ nữ Hải Phòng
Phụ nữ Hải Phòng
Ăn trầu
Ăn trầu
Một phụ nữ Hà Nội
Một phụ nữ Hà Nội
Hai chị em, 1908
Hai chị em, 1908
Năm 1905
Năm 1905
Ăn trầu, 1921
Ăn trầu, 1921
Đi chợ về, Hải Phòng
Đi chợ về, Hải Phòng
Gánh nước
Gánh nước
Trang điểm, 1926
Trang điểm, 1926
Gội đầu, 1926
Gội đầu, 1926
Hà Nội, 1926
Hà Nội, 1926
Hút thuốc lào bằng điếu bát dọc tẩu
Hút thuốc lào bằng điếu bát dọc tẩu
Hút dọc tẩu
Hút dọc tẩu
Phụ nữ Quảng Yên
Phụ nữ Quảng Yên

Xem Thêm