Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh bơi bằng phao.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh bơi bằng phao.
Posted by Admin ĐN
Bác làm phụ bếp trên tàu 1911.
Posted by Admin ĐN
Bác làm phụ bếp trên tàu 1911.
Posted by Admin ĐN
Bác Hồ ở Hang Bòng (Tân Trào, Sơn Dương) trong thời kỳ kháng chiến.
Posted by Admin ĐN
Bác Hồ ở Hang Bòng (Tân Trào, Sơn Dương) trong thời kỳ kháng chiến.
Posted by Admin ĐN
Bác Hồ ở Quảng Đông - Trung Quốc năm 1963.
Posted by Admin ĐN
Bác Hồ ở Quảng Đông - Trung Quốc năm 1963.
Posted by Admin ĐN
Bác Hồ tại Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản lần V, 1924, Mát-xcơ-va.
Posted by Admin ĐN
Bác Hồ tại Đại Hội Quốc Tế Cộng Sản lần V, 1924, Mát-xcơ-va.
Posted by Admin ĐN
Bác Hồ về thăm quê ở Kim Liên, Nghệ An năm 1961.
Posted by Admin ĐN
Bác Hồ về thăm quê ở Kim Liên, Nghệ An năm 1961.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh.
Posted by Admin ĐN
Ngôi nhà số 9, ngõ hẻm Com-poăng (Paris), nơi Người trọ từ năm 1920 đến năm 1923.
Posted by Admin ĐN
Ngôi nhà số 9, ngõ hẻm Com-poăng (Paris), nơi Người trọ từ năm 1920 đến năm 1923.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với các ứng cử đại biểu quốc hội tại Hà Nội, năm 1946.
Hồ Chí Minh với các ứng cử đại biểu quốc hội tại Hà Nội, năm 1946.
Hồ Chí Minh tại Fountainebleau, Pháp vào năm 1946.
Hồ Chí Minh tại Fountainebleau, Pháp vào năm 1946.
Hồ Chí Minh bắt tay Thủ Tướng Pháp George Bedault tại Fountainebleau, năm 1946.
Hồ Chí Minh bắt tay Thủ Tướng Pháp George Bedault tại Fountainebleau, năm 1946.
Hồ Chí Minh với chủ tịch Kaysone Phomvihane tại Hà Nội năm 1966.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với chủ tịch Kaysone Phomvihane tại Hà Nội năm 1966.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với hoàng thân Souphannouvong tại chiến khu Việt Bắc, năm 1951.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với hoàng thân Souphannouvong tại chiến khu Việt Bắc, năm 1951.
Posted by Admin ĐN
Chủ Tịch Hồ Chí Minh bàn thảo về việc chia đôi đất nước vớ với Thủ Tướng Ấn Độ, Sri M.J. Desai tại Thái Nguyên vào cuối năm 1954.
Posted by Admin ĐN
Chủ Tịch Hồ Chí Minh bàn thảo về việc chia đôi đất nước vớ với Thủ Tướng Ấn Độ, Sri M.J. Desai tại Thái Nguyên vào cuối năm 1954.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh ngồi câu cá.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh ngồi câu cá.
Posted by Admin ĐN
Thư của Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh sau này) viết vào năm 1911 xin vô trường Pháp học.
Posted by Admin ĐN
Thư của Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh sau này) viết vào năm 1911 xin vô trường Pháp học.
Posted by Admin ĐN
Hình Nguyễn Thị Minh Khai. 
Posted by Admin ĐN
Hình Nguyễn Thị Minh Khai.
Posted by Admin ĐN
Mao Trạch Đông tháp tùng Hồ Chí Minh trong dịp viếng thăm Trung Quốc năm 1955.
Posted by Admin ĐN
Mao Trạch Đông tháp tùng Hồ Chí Minh trong dịp viếng thăm Trung Quốc năm 1955.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh đi thăm Trung Quốc năm 1960.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh đi thăm Trung Quốc năm 1960.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh trong chuyến công du Trung Quốc năm 1960.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh trong chuyến công du Trung Quốc năm 1960.
Posted by Admin ĐN
Năm 1960, Lý Phú Xuân, Diệp Kiếm Anh, và Liêu Thừa Chi thăm Hồ Chí Minh tại Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Năm 1960, Lý Phú Xuân, Diệp Kiếm Anh, và Liêu Thừa Chi thăm Hồ Chí Minh tại Việt Nam.
Posted by Admin ĐN
Đặng Tiểu Bình trong chuyến viếng thăm Việt Nam năm 1964.
Posted by Admin ĐN
Đặng Tiểu Bình trong chuyến viếng thăm Việt Nam năm 1964.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh viếng thăm Chu Đức (Zhu De) năm 1950.  Theo Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã từng có một vị trí quan trọng trong quân đội Giải Phóng Trung Quốc, vào thời chống Phát Xít Nhật.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh viếng thăm Chu Đức (Zhu De) năm 1950. Theo Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã từng có một vị trí quan trọng trong quân đội Giải Phóng Trung Quốc, vào thời chống Phát Xít Nhật.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Kim Nhật Thành của Bắc Hàn với Hồ Chí Minh.
Posted by Admin ĐN
Kim Nhật Thành của Bắc Hàn với Hồ Chí Minh.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh với tướng Leclerc và Jean Sainteny, tại Hà Nội, 15 tháng 3 năm 1946.  Sau này tên vị tướng này đã được đặt cho xe tăng của quân đội Pháp.
Posted by Admin DN
Hồ Chí Minh với tướng Leclerc và Jean Sainteny, tại Hà Nội, 15 tháng 3 năm 1946. Sau này tên vị tướng này đã được đặt cho xe tăng của quân đội Pháp.
Posted by Admin DN
Hồ Chí Minh với các đảng viên của Đảng Cộng Sản Quốc Tế.
Posted by Admin DN
Hồ Chí Minh với các đảng viên của Đảng Cộng Sản Quốc Tế.
Posted by Admin DN
Hình diễn hành tại Hà Nội, với biễu ngữ mang hình Lenin, Hồ Chí Minh, và Mao Trạch Đông.  Hình đăng bởi tờ báo New York Times, ngày 4 tháng 4 năm 1965.
Posted by Admin DN
Hình diễn hành tại Hà Nội, với biễu ngữ mang hình Lenin, Hồ Chí Minh, và Mao Trạch Đông. Hình đăng bởi tờ báo New York Times, ngày 4 tháng 4 năm 1965.
Posted by Admin DN
Hồ Chí Minh đang nói chuyện đuà với một người phụ nữ khi đi thăm âu Châu.
Posted by Admin DN
Hồ Chí Minh đang nói chuyện đuà với một người phụ nữ khi đi thăm âu Châu.
Posted by Admin DN
Hồ Chíi Minh đang họp mặt với Trotsky tại Moscow, năm 1924.  Sau này, Trotsky bị Stalin ám sát để dành độc quyền.
Posted by Admin DN
Hồ Chíi Minh đang họp mặt với Trotsky tại Moscow, năm 1924. Sau này, Trotsky bị Stalin ám sát để dành độc quyền.
Posted by Admin DN
Thơ tình của Hồ Chí Minh gửi cho vợ là Tăng Tuyết Minh khi Hồ Chí Minh đang trốn ở Thái Lan.  Bài thơ viết bằng chữ Hán và với tên ký của Lý Thụy, một trong những tên Hồ Chí Minh đã dùng.  Bài thơ này bị tình báo Pháp tịch thu vào tháng 4 năm 1928 và lưu giữ tại Centre des Archives d’Outre, Pháp.  Bài thơ dịch,
Cùng em xa cách, 
Đã hơn một năm, 
Thương nhớ tình thâm, 
Không nói cũng rõ. 
Cánh hồng thuận gió, 
Vắn tắt vài dòng, 
Để em an lòng, 
Ấy anh ngưỡng vọng. 
Và xin kính chúc, 
Nhạc mẫu vạn phúc. 
Anh ngu vụng: Thụy

Nguon http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_Tuy%E1%BA%BFt_Minh
Posted by Admin DN
Thơ tình của Hồ Chí Minh gửi cho vợ là Tăng Tuyết Minh khi Hồ Chí Minh đang trốn ở Thái Lan. Bài thơ viết bằng chữ Hán và với tên ký của Lý Thụy, một trong những tên Hồ Chí Minh đã dùng. Bài thơ này bị tình báo Pháp tịch thu vào tháng 4 năm 1928 và lưu giữ tại Centre des Archives d’Outre, Pháp. Bài thơ dịch,
Cùng em xa cách,
Đã hơn một năm,
Thương nhớ tình thâm,
Không nói cũng rõ.
Cánh hồng thuận gió,
Vắn tắt vài dòng,
Để em an lòng,
Ấy anh ngưỡng vọng.
Và xin kính chúc,
Nhạc mẫu vạn phúc.
Anh ngu vụng: Thụy

Nguon http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_Tuy%E1%BA%BFt_Minh
Posted by Admin DN
Tăng Tuyết Minh (Zeng Xue Ming)
Posted by Admin DN
Tăng Tuyết Minh (Zeng Xue Ming)
Posted by Admin DN
Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, và thiếu nhi Trung Quốc vào năm 1965.
Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, và thiếu nhi Trung Quốc vào năm 1965.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng (2-1951). Ảnh tư liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng (2-1951). Ảnh tư liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong ngôi nhà sàn ở chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh tư liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong ngôi nhà sàn ở chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh tư liệu TTXVN
Texts by fanpage “VIỆT NAM – HỒ CHÍ MINH”:

Bức ảnh có một không hai về Cụ Hồ và Tướng Giáp
Người chụp bức ảnh nổi tiếng và có một không hai ấy là nhà nhiếp 
ảnh Võ An Ninh.
Dòng lưu bút viết dưới bức ảnh với chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành tặng cho một người bạn nước ngoài và sau 
này được sưu tập lại từ một cuốn sách biên khảo về lịch sử hiện đại Việt Nam của 
nhà sử học Australia gốc Mỹ - ông David Marr, đã khiến nhiều người đặt câu hỏi 
về tác giả của nó và thời điểm chụp. Còn hai nhân vật trong ảnh thì là những 
gương mặt quá nổi tiếng lại có chữ ký rất dễ nhận biết.
Cuối cùng thì sau khi bức ảnh này được công bố, nhà báo Vũ Hạnh 
Hiên, nay đã quá cố, đã phát hiện ra tác giả của bức ảnh là nhà nhiếp ảnh cũng 
rất nổi tiếng: Võ An Ninh (nay cũng đã qua đời).


Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp trên chiếc xe tại Quảng trường Ba Đình.
Nhà nhiếp ảnh kể lại với nhà báo rằng vào Ngày Độc lập, 2/9/1945, 
dân cả Hà Nội ai cũng muốn ra đường làm một việc gì đó. Võ An Ninh cầm máy ảnh 
quyết làm sao chụp cho được ảnh Cụ Hồ trên kỳ đài nhưng không được vì đông quá 
khó tiếp cận.
Cho đến khi buổi lễ đã kết thúc, thấy có chiếc ô tô ghé vào gần 
kỳ đài, Võ An Ninh bèn chạy đến gần vừa lúc Cụ Hồ và ông Võ Nguyên Giáp vừa bước 
vào trong xe. Nhà nhiếp ảnh vội đưa máy ảnh vào khoang cửa và năn nỉ xin Cụ cho 
phép chụp bức ảnh.
Nhà nhiếp ảnh kể rằng, Cụ Hồ khẽ gật đầu nhưng chiếc mũ cát vành 
rộng khiến khuôn mặt của Cụ bị xấp bóng. Võ An Ninh đánh liều: “Thưa Cụ, con 
muốn Cụ hạ mũ xuống ạ”, và kể tiếp “Ông Giáp ngồi bên tủm tỉm cười như hiểu ý 
của tôi. Ông đưa tay lên hạ cái mũ Cụ đang đội và nhìn tôi... Thế là tôi có được 
một bức ảnh có một không hai trong cả cuộc đời gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh: 
Cụ Hồ ngồi bên có ông Giáp, cả hai gương mặt đều cương nghị, nhưng hiền hoà, có 
chút khắc khổ vì những lo toan cho vận nước ở giờ phút ngàn cân treo trên sợi 
tóc”.
Nghệ sĩ Võ An Ninh cho biết tấm ảnh này đã được treo triển lãm 
nhân Ngày độc lập ở phố Tràng Tiền... nhưng sau đó vì nhiều lý do cả ảnh và phim 
ông đều để thất lạc. Cho đến khi gặp lại bức ảnh này, như ông cho biết là trong 
một cuốn hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
Theo KH & ĐS Online
Texts by fanpage “VIỆT NAM – HỒ CHÍ MINH”:

Bức ảnh có một không hai về Cụ Hồ và Tướng Giáp
Người chụp bức ảnh nổi tiếng và có một không hai ấy là nhà nhiếp
ảnh Võ An Ninh.
Dòng lưu bút viết dưới bức ảnh với chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành tặng cho một người bạn nước ngoài và sau
này được sưu tập lại từ một cuốn sách biên khảo về lịch sử hiện đại Việt Nam của
nhà sử học Australia gốc Mỹ - ông David Marr, đã khiến nhiều người đặt câu hỏi
về tác giả của nó và thời điểm chụp. Còn hai nhân vật trong ảnh thì là những
gương mặt quá nổi tiếng lại có chữ ký rất dễ nhận biết.
Cuối cùng thì sau khi bức ảnh này được công bố, nhà báo Vũ Hạnh
Hiên, nay đã quá cố, đã phát hiện ra tác giả của bức ảnh là nhà nhiếp ảnh cũng
rất nổi tiếng: Võ An Ninh (nay cũng đã qua đời).


Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên
Giáp trên chiếc xe tại Quảng trường Ba Đình.
Nhà nhiếp ảnh kể lại với nhà báo rằng vào Ngày Độc lập, 2/9/1945,
dân cả Hà Nội ai cũng muốn ra đường làm một việc gì đó. Võ An Ninh cầm máy ảnh
quyết làm sao chụp cho được ảnh Cụ Hồ trên kỳ đài nhưng không được vì đông quá
khó tiếp cận.
Cho đến khi buổi lễ đã kết thúc, thấy có chiếc ô tô ghé vào gần
kỳ đài, Võ An Ninh bèn chạy đến gần vừa lúc Cụ Hồ và ông Võ Nguyên Giáp vừa bước
vào trong xe. Nhà nhiếp ảnh vội đưa máy ảnh vào khoang cửa và năn nỉ xin Cụ cho
phép chụp bức ảnh.
Nhà nhiếp ảnh kể rằng, Cụ Hồ khẽ gật đầu nhưng chiếc mũ cát vành
rộng khiến khuôn mặt của Cụ bị xấp bóng. Võ An Ninh đánh liều: “Thưa Cụ, con
muốn Cụ hạ mũ xuống ạ”, và kể tiếp “Ông Giáp ngồi bên tủm tỉm cười như hiểu ý
của tôi. Ông đưa tay lên hạ cái mũ Cụ đang đội và nhìn tôi... Thế là tôi có được
một bức ảnh có một không hai trong cả cuộc đời gắn bó với nghệ thuật nhiếp ảnh:
Cụ Hồ ngồi bên có ông Giáp, cả hai gương mặt đều cương nghị, nhưng hiền hoà, có
chút khắc khổ vì những lo toan cho vận nước ở giờ phút ngàn cân treo trên sợi
tóc”.
Nghệ sĩ Võ An Ninh cho biết tấm ảnh này đã được treo triển lãm
nhân Ngày độc lập ở phố Tràng Tiền... nhưng sau đó vì nhiều lý do cả ảnh và phim
ông đều để thất lạc. Cho đến khi gặp lại bức ảnh này, như ông cho biết là trong
một cuốn hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
Theo KH & ĐS Online
Texts and Photos by fanpage "VIETNAM - HO CHI MINH":

 "Thăm Nhà máy sứ Hải Dương, Bác Hồ đã để lại một bức vẽ lịch sử trên chiếc lọ sứ của nhà máy ". Bác luôn là người biết quan tâm đến đồng bào....
Texts and Photos by fanpage "VIETNAM - HO CHI MINH":

"Thăm Nhà máy sứ Hải Dương, Bác Hồ đã để lại một bức vẽ lịch sử trên chiếc lọ sứ của nhà máy ". Bác luôn là người biết quan tâm đến đồng bào....
Texts and Photos by fanpage "VIETNAM - HO CHI MINH"

đây là ảnh Bác Hồ chụp cùng ông ngoại tớ trong lần Bác đi thăm các thanh niên du học sinh thế hệ đầu của Việt Nam :D ông tớ kể là khi đó ông tớ nhận nhiệm vụ chụp ảnh cho Bác và mọi người nên chẳng có tấm nào. đông người nhưng Bác vẫn để ý thấy và gọi ông tớ lên đứng cạnh để chụp chung với Bác :) Sau này học xong ông tớ về làm trong phủ thủ tướng, bao nhiêu năm nhưng Bác vẫn nhớ và nhận ra ông tớ :D

địa điểm hình như là ở Tiệp Khắc, còn lại tgian chính xác tớ sẽ hỏi ông ngoại và bổ sung sau :D

Eng trans for foreigners who love Uncle Ho and Vietnam ^^:
a pic of Uncle Ho taken with my grandfather during a trip visiting Vietnamese students studying aboard (my grandpa was one of them) . at first my grandpa only took pics for others but not him as it was his job that day but Uncle Ho asked my grandpa to get closer and take a pic together. years later when my grandpa returned to Vietnam, still Uncle Ho remembered the day they met :)

the location supposed to be in Slovakia or rather Republic of Czech. exact details will be updated later
Texts and Photos by fanpage "VIETNAM - HO CHI MINH"

đây là ảnh Bác Hồ chụp cùng ông ngoại tớ trong lần Bác đi thăm các thanh niên du học sinh thế hệ đầu của Việt Nam :D ông tớ kể là khi đó ông tớ nhận nhiệm vụ chụp ảnh cho Bác và mọi người nên chẳng có tấm nào. đông người nhưng Bác vẫn để ý thấy và gọi ông tớ lên đứng cạnh để chụp chung với Bác :) Sau này học xong ông tớ về làm trong phủ thủ tướng, bao nhiêu năm nhưng Bác vẫn nhớ và nhận ra ông tớ :D

địa điểm hình như là ở Tiệp Khắc, còn lại tgian chính xác tớ sẽ hỏi ông ngoại và bổ sung sau :D

Eng trans for foreigners who love Uncle Ho and Vietnam ^^:
a pic of Uncle Ho taken with my grandfather during a trip visiting Vietnamese students studying aboard (my grandpa was one of them) . at first my grandpa only took pics for others but not him as it was his job that day but Uncle Ho asked my grandpa to get closer and take a pic together. years later when my grandpa returned to Vietnam, still Uncle Ho remembered the day they met :)

the location supposed to be in Slovakia or rather Republic of Czech. exact details will be updated later
hình chụp năm 1923
hình chụp năm 1923
Ảnh năm 1946
Ảnh năm 1946
Ảnh năm 1920
Ảnh năm 1920
Ảnh năm 1946
Ảnh năm 1946
Chụp chung với gia đình R. Aubrac
Chụp chung với gia đình R. Aubrac
HCM Khánh thành đê ở Thái Bình
HCM Khánh thành đê ở Thái Bình
Hồ Chí Minh đến thăm chủ tịch Đông Đức Wihelm Pieck tại nhà riêng (Ảnh 1957)
Hồ Chí Minh đến thăm chủ tịch Đông Đức Wihelm Pieck tại nhà riêng (Ảnh 1957)

Xem Thêm