Cuộc chiến 1954-1975 nhìn từ phía VN dân chủ CH

Ảnh về các mặt kinh tế-văn hoá ....
Khám sức khỏe để nhập ngũ
Khám sức khỏe để nhập ngũ
Tổng Thống Dương Văn Mình đầu hàng(30/4/1975)
Tổng Thống Dương Văn Mình đầu hàng(30/4/1975)
Một xe tăng của quân Cộng sản lao qua cổng Dinh Độc Lập ở Sài Gòn, ngày 30/4/1975. (Ảnh: AP/Neal Ulevich).
Một xe tăng của quân Cộng sản lao qua cổng Dinh Độc Lập ở Sài Gòn, ngày 30/4/1975. (Ảnh: AP/Neal Ulevich).
Sửa chữa xe đạp là nghề rất được trọng dụng ở Hà Nội thời bao cấp.
Nguồn: Nữ nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Eva Lindskog
Sửa chữa xe đạp là nghề rất được trọng dụng ở Hà Nội thời bao cấp.
Nguồn: Nữ nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Eva Lindskog
Cảnh đeo bám quen thuộc trên những chiếc tàu điện, phương tiện công cộng rất quan trọng ở Hà Nội thập kỷ 1970 - 1980.
Nguồn: Nữ nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Eva Lindskog
Cảnh đeo bám quen thuộc trên những chiếc tàu điện, phương tiện công cộng rất quan trọng ở Hà Nội thập kỷ 1970 - 1980.
Nguồn: Nữ nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Eva Lindskog
Ăn trên hè đường là một "bản sắc" của Hà Nội. Bức ảnh chụp đầu thập kỷ 1980.
Nguồn: Nữ nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Eva Lindskog
Ăn trên hè đường là một "bản sắc" của Hà Nội. Bức ảnh chụp đầu thập kỷ 1980.
Nguồn: Nữ nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Eva Lindskog
Bắc Việt Nam năm 1969 - Đại công trường Xã hội chủ nghĩa.
Nguồn: Nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Riboud
Bắc Việt Nam năm 1969 - Đại công trường Xã hội chủ nghĩa.
Nguồn: Nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Riboud

Xem Thêm