Đà Nẵng Thời VNCH

Đà Nẳng buổi sớm ở Thọ Quang.
Posted by Admin ĐN
Đà Nẳng buổi sớm ở Thọ Quang.
Posted by Admin ĐN
Đường Bạch Đằng 1963.
Posted by Admin ĐN
Đường Bạch Đằng 1963.
Posted by Admin ĐN
Đường Độc Lập 1965. Nơi đây có rạp chiếu phim Kinh Đô.
Posted by Admin ĐN
Đường Độc Lập 1965. Nơi đây có rạp chiếu phim Kinh Đô.
Posted by Admin ĐN
Ngư dân cào nghêu ở bãi biển Thanh Bình 1960.
Posted by Admin ĐN
Ngư dân cào nghêu ở bãi biển Thanh Bình 1960.
Posted by Admin ĐN
Tòa Thị Chính Đà Nẵng 1970.
Posted by Admin ĐN
Tòa Thị Chính Đà Nẵng 1970.
Posted by Admin ĐN
Đà Nẵng - Những năm 80 vẫn còn nhà ga phụ.
Posted by Admin ĐN
Đà Nẵng - Những năm 80 vẫn còn nhà ga phụ.
Posted by Admin ĐN
Đường Độc lập trước 1975, nay là đường Trần Phú.
Posted by Admin ĐN
Đường Độc lập trước 1975, nay là đường Trần Phú.
Posted by Admin ĐN
Ngư dân Đà Nẵng 50 năm trước.
Posted by Admin ĐN
Ngư dân Đà Nẵng 50 năm trước.
Posted by Admin ĐN
Nhà hàng trên bến Bạch Đằng trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Nhà hàng trên bến Bạch Đằng trước 1975.
Posted by Admin ĐN
Rạp hát Hòa Bình về sau được xây dựng lấy tên nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh trên đường Phan Châu Trinh.
Posted by Admin ĐN
Rạp hát Hòa Bình về sau được xây dựng lấy tên nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh trên đường Phan Châu Trinh.
Posted by Admin ĐN
Sân bay quân sự Đà Nẵng 1968.  Những chiến đấu cơ F-105 của Không Quân Mỹ đang đậu từng hàng trên sân bay.
Posted by Admin ĐN
Sân bay quân sự Đà Nẵng 1968. Những chiến đấu cơ F-105 của Không Quân Mỹ đang đậu từng hàng trên sân bay.
Posted by Admin ĐN
Trường tiểu học ấp Tân sinh thôn Phước Tường , xã Hòa Phát trước năm 1975.
Posted by Admin ĐN
Trường tiểu học ấp Tân sinh thôn Phước Tường , xã Hòa Phát trước năm 1975.
Posted by Admin ĐN
Trường Trung học Sao Mai sau 1975 đổi tên Nguyễn Văn Trỗi, sau là PTTH.Trần Phú.
Posted by Admin ĐN
Trường Trung học Sao Mai sau 1975 đổi tên Nguyễn Văn Trỗi, sau là PTTH.Trần Phú.
Posted by Admin ĐN
Trường Trung học Thọ Nhơn 1958 - Nay là trường THCS Trần Hưng Đạo.
Posted by Admin ĐN
Trường Trung học Thọ Nhơn 1958 - Nay là trường THCS Trần Hưng Đạo.
Posted by Admin ĐN

Xem Thêm