Đôi ảnh về thời vua Khải Định

lễ nhận áo mũ
lễ nhận áo mũ
...
...
ân phi Hồ thị Chi, vợ vua Khải Định
ân phi Hồ thị Chi, vợ vua Khải Định
"arc de triomphe et tribunes"
mình nghĩ TV là na ná "khải hoàn môn" phải ko ? 
sr mình mù tiếng pháp
"arc de triomphe et tribunes"
mình nghĩ TV là na ná "khải hoàn môn" phải ko ?
sr mình mù tiếng pháp
"danseur moirs"

nhạc công
"danseur moirs"

nhạc công
danseuses du Sud-Annam

nhạc công Annam ?
danseuses du Sud-Annam

nhạc công Annam ?
danseuses Vinh et Thanh Hoa

nhạc công Vinh và Thanh Hóa
danseuses Vinh et Thanh Hoa

nhạc công Vinh và Thanh Hóa
dejeuner Khai Dinh au Palais Can Chanh

Vua Khải Định dùng bữa tại điện "Cần Chánh"
dejeuner Khai Dinh au Palais Can Chanh

Vua Khải Định dùng bữa tại điện "Cần Chánh"
diner donne aux mandarins Palais Can Chanh

còn đây là bữa tối cho quan lại
diner donne aux mandarins Palais Can Chanh

còn đây là bữa tối cho quan lại
galeries des cadeaux 

là gì vậy ?
galeries des cadeaux

là gì vậy ?
grand LAYs au Palais de Thai Hoa

chắc là lễ lộc gì đó ở điện Thái Hòa
grand LAYs au Palais de Thai Hoa

chắc là lễ lộc gì đó ở điện Thái Hòa
grand portique et tribunes
grand portique et tribunes
interieur palais exposition des cadeaux
interieur palais exposition des cadeaux
interieur palais exposition des cadeaux
interieur palais exposition des cadeaux
interieur palais exposition des cadeaux
interieur palais exposition des cadeaux
interieur palais exposition des cadeaux
interieur palais exposition des cadeaux
interieur porte Ngo Mon

Ngọ Môn nè ... biết có cái này ...
interieur porte Ngo Mon

Ngọ Môn nè ... biết có cái này ...
Và đây, vua Khải Định
Và đây, vua Khải Định
Khải Định và hoàng tử Vĩnh Thụy tại Paris năm 1922
Khải Định và hoàng tử Vĩnh Thụy tại Paris năm 1922
kì này là lễ ở điện Cần Chánh
kì này là lễ ở điện Cần Chánh
...
...
điện Thái Hòa ...
điện Thái Hòa ...
hoàng tử Bảo Đại và thượng thư bộ binh ~ "ministre de la guerre"
hoàng tử Bảo Đại và thượng thư bộ binh ~ "ministre de la guerre"
cái này mình không biết ...

regates chaloupe Reines-Meres et Reines
cái này mình không biết ...

regates chaloupe Reines-Meres et Reines
thì ra sông Hương tiếng Pháp là "riviere des parfums"
thì ra sông Hương tiếng Pháp là "riviere des parfums"
traversee decoree palais Can Chanh

ai biết dịch dùm đi
traversee decoree palais Can Chanh

ai biết dịch dùm đi
đoàn Nam Định
đoàn Nam Định
vue ensemble
vue ensemble
...
...
kinh thành Huế
kinh thành Huế

Xem Thêm