Giai đoạn Tổng thống Ngô Đình Diệm

Above: Ngo Dinh Diem lays a wreath in the commemorative area of the Australian War Memorial. [NLA 11969033 Image courtesy of the National Library of Australia]
                     *
In September 1957 the President of South Vietnam, Ngo Dinh Diem, visited Australia. Feted as a man of courage and vision, Diem was credited with having made South Vietnam a viable country. The cost of Diem’s authoritarian rule to his own people was little remarked upon in Australia, a country in which few possessed any knowledge of Vietnam. As the first foreign head of state to visit Australia, Diem was received with more fanfare than even Queen Elizabeth who had visited just three years earlier.
In this photograph Diem lays a wreath in the commemorative area of the Australian War Memorial. His visit resulted in lasting Australian support for the Democratic Republic of Vietnam, though none could have guessed that this support would ultimately lead to the addition of more than five hundred Australian names to the Roll of Honour, just metres from where Diem stands in this image, over the decade and a half to come.
Source: http://vietnam-war.commemoration.gov.au/vietnam-war/background_ngo-dinh-diem.php
Above: Ngo Dinh Diem lays a wreath in the commemorative area of the Australian War Memorial. [NLA 11969033 Image courtesy of the National Library of Australia]
*
In September 1957 the President of South Vietnam, Ngo Dinh Diem, visited Australia. Feted as a man of courage and vision, Diem was credited with having made South Vietnam a viable country. The cost of Diem’s authoritarian rule to his own people was little remarked upon in Australia, a country in which few possessed any knowledge of Vietnam. As the first foreign head of state to visit Australia, Diem was received with more fanfare than even Queen Elizabeth who had visited just three years earlier.
In this photograph Diem lays a wreath in the commemorative area of the Australian War Memorial. His visit resulted in lasting Australian support for the Democratic Republic of Vietnam, though none could have guessed that this support would ultimately lead to the addition of more than five hundred Australian names to the Roll of Honour, just metres from where Diem stands in this image, over the decade and a half to come.
Source: http://vietnam-war.commemoration.gov.au/vietnam-war/background_ngo-dinh-diem.php
Ông TT Ngô Đình Diệm của nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam đáp xuống phi trường Washington National tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn của Mỹ. TT Dwight Eisenhower và bộ trưởng ngoại giao John Foster Dulles ra đón. Đằng sau là phi cơ chở hành khách Lockheed Super Constellation. (Chú thích của Donald Nguyen)
Ông TT Ngô Đình Diệm của nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam đáp xuống phi trường Washington National tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn của Mỹ. TT Dwight Eisenhower và bộ trưởng ngoại giao John Foster Dulles ra đón. Đằng sau là phi cơ chở hành khách Lockheed Super Constellation. (Chú thích của Donald Nguyen)
Một hình góp thêm vào album ảnh của bạn, tấm hình nầy do phóng viên John Dominis của tạp chí LIFE chụp khi Tổng Thống Diệm ngủ trưa trong một cuộc kinh lý thăm dân vùng quê vào năm 1956.
Một hình góp thêm vào album ảnh của bạn, tấm hình nầy do phóng viên John Dominis của tạp chí LIFE chụp khi Tổng Thống Diệm ngủ trưa trong một cuộc kinh lý thăm dân vùng quê vào năm 1956.
TT Diem tiep Quoc vuong Thai Lan - 1960
Saigon, South Vietnam --- King of Thailand Visits Vietnam. Saigon, South Vietnam: King Phumiphol Aduldej of Thailand, left, talking with President Ngo Dinh Diem of Vietnam at the Presidential Palace here. The 32-year-old monarch is on a state visit to Vietman with Queen Sirikit. --- Image by © Bettmann/CORBIS

Caption from: source:http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/3806830557/in/photostream/
TT Diem tiep Quoc vuong Thai Lan - 1960
Saigon, South Vietnam --- King of Thailand Visits Vietnam. Saigon, South Vietnam: King Phumiphol Aduldej of Thailand, left, talking with President Ngo Dinh Diem of Vietnam at the Presidential Palace here. The 32-year-old monarch is on a state visit to Vietman with Queen Sirikit. --- Image by © Bettmann/CORBIS

Caption from: source:http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3806830557/in/photostream/
Thanh Nữ Cộng Hòa 1962
Thanh Nữ Cộng Hòa 1962
Ban Mê Thuộc 1957
Ban Mê Thuộc 1957
Saigon 1961
Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội VNCH
Saigon 1961
Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội VNCH
Saigon July 01, 1961 - Vietnam Pres. Ngo Dinh Diem receiving good wishes at Presidential Palace on 7th anniversary as president
Saigon July 01, 1961 - Vietnam Pres. Ngo Dinh Diem receiving good wishes at Presidential Palace on 7th anniversary as president
TT Diệm tiếp phái đoàn các tu sĩ Phật giáo tại Dinh Độc Lập nhân dịp kỷ niệm 7 năm cầm quyền 1955-1961.
TT Diệm tiếp phái đoàn các tu sĩ Phật giáo tại Dinh Độc Lập nhân dịp kỷ niệm 7 năm cầm quyền 1955-1961.
Saigon Jul 01, 1961 - Vietnam Pres. Ngo Dinh Diem receiving delegation of Buddhist monks at Presidential Palace on 7th anniv. as president.
Saigon Jul 01, 1961 - Vietnam Pres. Ngo Dinh Diem receiving delegation of Buddhist monks at Presidential Palace on 7th anniv. as president.
Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ
Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ
Dinh Độc Lập, 01-7-1961 - Các đoàn thể chúc mừng TT Diệm nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống.
Dinh Độc Lập, 01-7-1961 - Các đoàn thể chúc mừng TT Diệm nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống.
Ban Mê Thuộc 1957
Ban Mê Thuộc 1957
Ban Mê Thuộc 1957
Ban Mê Thuộc 1957
TT Diệm dự lễ trong nhà nguyện tại Dinh Độc Lập
TT Diệm dự lễ trong nhà nguyện tại Dinh Độc Lập
Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống
Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống
Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống
Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống
Ban Mê Thuộc 1957
Ban Mê Thuộc 1957
Ban Mê Thuộc 1957
Ban Mê Thuộc 1957
Ban Mê Thuôc 1957
Ban Mê Thuôc 1957
Ban Mê Thuộc 1957
Ban Mê Thuộc 1957
Ban Mê Thuộc 1957
Ban Mê Thuộc 1957
Bầu cữ 1961
Bầu cữ 1961
Ngô Đình Nhu
Ngô Đình Nhu
Ngô Đình Nhu
Ngô Đình Nhu
Saigon, South Vietnam --- 3/22/1958-Saigon, Vietnam: President Ngo Dinh Diem of South Vietnam seated at desk in Independence Palace in Saigon. The 57-year-old bachelor, a dedicated foe of Communism, has vowed to lift the new nation from poverty and free it from U.S. assistance. (Photo made in February 1958.) --- Image by � Bettmann/CORBIS
Saigon, South Vietnam --- 3/22/1958-Saigon, Vietnam: President Ngo Dinh Diem of South Vietnam seated at desk in Independence Palace in Saigon. The 57-year-old bachelor, a dedicated foe of Communism, has vowed to lift the new nation from poverty and free it from U.S. assistance. (Photo made in February 1958.) --- Image by � Bettmann/CORBIS
Gần đến ngày định mệnh: ảnh chụp cùng Đại sứ Henry C. Lodge năm 1963 !!!
Gần đến ngày định mệnh: ảnh chụp cùng Đại sứ Henry C. Lodge năm 1963 !!!
mộ gia đình Tổng Thống
mộ gia đình Tổng Thống
TT Diệm và tướng Lê Văn Kim, người 6 năm sau đã tham gia cuộc đảo chánh 1-11-1963 dẫn đến cái chết của TT Diệm
TT Diệm và tướng Lê Văn Kim, người 6 năm sau đã tham gia cuộc đảo chánh 1-11-1963 dẫn đến cái chết của TT Diệm
Vịnh Hạ Long, 1915
Vịnh Hạ Long, 1915
Vịnh Hạ Long, 1915
Vịnh Hạ Long, 1915
Phong cảnh vịnh Hạ Long
Phong cảnh vịnh Hạ Long
Phong cảnh vịnh Hạ Long
Phong cảnh vịnh Hạ Long
Đường sắt Hà Tu dọc vịnh Hạ Long, Hòn Gai
Đường sắt Hà Tu dọc vịnh Hạ Long, Hòn Gai
Thuyền chài, 1913
Thuyền chài, 1913
Quảng Yên 1909
Quảng Yên 1909
Toàn cảnh Hòn Gai, 1907
Toàn cảnh Hòn Gai, 1907
Những người đánh cá, Hòn Gai 1912
Những người đánh cá, Hòn Gai 1912
Khu nhà của người Hoa ở Hòn Gai
Khu nhà của người Hoa ở Hòn Gai
Khách sạn Hòn Gai
Khách sạn Hòn Gai
Vịnh Hạ Long năm 1954
(Ảnh của Raymond Cauchetier)
Vịnh Hạ Long năm 1954
(Ảnh của Raymond Cauchetier)
Doanh trại lính Bộ binh Thuộc địa, Hòn Gai
Doanh trại lính Bộ binh Thuộc địa, Hòn Gai
Phong cảnh Quảng Yên
Phong cảnh Quảng Yên
Một gia đình ở Quảng Yên
Một gia đình ở Quảng Yên
Một gia đình ở Quảng Yên
Một gia đình ở Quảng Yên
Hòn Gai, cảnh Vịnh Hạ Long
Hòn Gai, cảnh Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long
(Photo by Leon Busy)
Vịnh Hạ Long
(Photo by Leon Busy)
Vịnh Hạ Long
(Photo by Leon Busy)
Vịnh Hạ Long
(Photo by Leon Busy)
Binh sĩ quân đội Quốc gia Việt Nam ăn uống tại một thị trấn nhỏ (thuộc tỉnh Quảng Yên), tháng 6-1954.
Quân đội Quốc gia Việt Nam (tiếng Pháp: Armée Nationale Vietnamienne, ANV) là lực lượng vũ trang của Quốc gia Việt Nam, được sự bảo trợ tài chính của Liên hiệp Pháp, tồn tại từ 1950 đến 1955.
Ngày 11 tháng 5 năm 1950, Thủ tướng Trần Văn Hữu tuyên bố chính thức thành lập Vệ binh Quốc gia Việt Nam với quân số lúc đó là 60.000 người.
Nguyễn Văn Hinh (1915-2004) là tướng lĩnh đầu tiên và Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội Quốc gia Việt Nam. Ông là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử quân sự Việt Nam thế kỷ 20. Về danh nghĩa, ông đã từng được phong tướng của hai Quốc gia khác nhau, tuy nhiên khác với "Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn, tướng Nguyễn Văn Hinh không cùng làm tướng của 2 quốc gia trong cùng một thời điểm, Năm 1962, ông được phong Thiếu tướng và đến 1964 là Trung tướng Không quân phục vụ trong quân đội Pháp.
Binh sĩ quân đội Quốc gia Việt Nam ăn uống tại một thị trấn nhỏ (thuộc tỉnh Quảng Yên), tháng 6-1954.
Quân đội Quốc gia Việt Nam (tiếng Pháp: Armée Nationale Vietnamienne, ANV) là lực lượng vũ trang của Quốc gia Việt Nam, được sự bảo trợ tài chính của Liên hiệp Pháp, tồn tại từ 1950 đến 1955.
Ngày 11 tháng 5 năm 1950, Thủ tướng Trần Văn Hữu tuyên bố chính thức thành lập Vệ binh Quốc gia Việt Nam với quân số lúc đó là 60.000 người.
Nguyễn Văn Hinh (1915-2004) là tướng lĩnh đầu tiên và Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội Quốc gia Việt Nam. Ông là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử quân sự Việt Nam thế kỷ 20. Về danh nghĩa, ông đã từng được phong tướng của hai Quốc gia khác nhau, tuy nhiên khác với "Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn, tướng Nguyễn Văn Hinh không cùng làm tướng của 2 quốc gia trong cùng một thời điểm, Năm 1962, ông được phong Thiếu tướng và đến 1964 là Trung tướng Không quân phục vụ trong quân đội Pháp.
Phố chợ, Hòn Gai
Phố chợ, Hòn Gai
Quảng Yên (Quảng Ninh) đầu thế kỉ XX.
Quảng Yên (Quảng Ninh) đầu thế kỉ XX.
Những người lính Tập ở Quảng Yên (Quảng Ninh) thuộc Quân đoàn bộ binh Bắc Kỳ đầu thế kỉ XX.
Năm 1886, lực lượng lính tập bản xứ chiếm tới một nửa trong số khoảng 30 ngàn quân Pháp có mặt tại Bắc Kỳ.
Họ có nhiệm vụ chung là bảo đảm trật tự an ninh; canh gác công sở, trại giam tuyến giao thông; áp tải tội phạm, áp tải hàng hóa của chính quyền; đàn áp các cuộc khởi nghĩa và nổi dậy...

Phân biệt:
- Lính khố đỏ là lính người Việt trong quân đội chính quy cơ động của Pháp, chân lính khố đỏ quấn xà cạp bằng vải đỏ. 
- Lính khố vàng là lính không trực tiếp thuộc quyền quản lý của Pháp mà thuộc quyền quản lý của triều đình nhà Nguyễn. Chân lính khố vàng quấn xà cạp bằng vải vàng. 
- Lính khố xanh là lính người Việt do thực dân Pháp tổ chức ở các tỉnh, chân lính khố xanh quấn xà cạp bằng vải xanh. 
- Lính khố lục là lính Việt Nam do thực dân Pháp tuyển mộ để canh gác các phủ, huyện. Chân lính khố lục quấn xà cạp bằng vải xanh lục.

Lực lượng vệ binh bản xứ tan rã khi Nhật đảo chính Pháp (ngày 9 tháng 3 năm 1945).

Nguồn ảnh: Ông Jérôme HOFFART ở Toulon (Pháp)
Những người lính Tập ở Quảng Yên (Quảng Ninh) thuộc Quân đoàn bộ binh Bắc Kỳ đầu thế kỉ XX.
Năm 1886, lực lượng lính tập bản xứ chiếm tới một nửa trong số khoảng 30 ngàn quân Pháp có mặt tại Bắc Kỳ.
Họ có nhiệm vụ chung là bảo đảm trật tự an ninh; canh gác công sở, trại giam tuyến giao thông; áp tải tội phạm, áp tải hàng hóa của chính quyền; đàn áp các cuộc khởi nghĩa và nổi dậy...

Phân biệt:
- Lính khố đỏ là lính người Việt trong quân đội chính quy cơ động của Pháp, chân lính khố đỏ quấn xà cạp bằng vải đỏ.
- Lính khố vàng là lính không trực tiếp thuộc quyền quản lý của Pháp mà thuộc quyền quản lý của triều đình nhà Nguyễn. Chân lính khố vàng quấn xà cạp bằng vải vàng.
- Lính khố xanh là lính người Việt do thực dân Pháp tổ chức ở các tỉnh, chân lính khố xanh quấn xà cạp bằng vải xanh.
- Lính khố lục là lính Việt Nam do thực dân Pháp tuyển mộ để canh gác các phủ, huyện. Chân lính khố lục quấn xà cạp bằng vải xanh lục.

Lực lượng vệ binh bản xứ tan rã khi Nhật đảo chính Pháp (ngày 9 tháng 3 năm 1945).

Nguồn ảnh: Ông Jérôme HOFFART ở Toulon (Pháp)
Quảng Yên (Quảng Ninh) đầu thế kỉ XX
Quảng Yên (Quảng Ninh) đầu thế kỉ XX

Xem Thêm