Hà Nội Ngày Tiếp Quản, 10 Tháng 10 Năm 1954

Những ngày cuối cùng tại Hà Nội trước khi tiếp quản.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng tại Hà Nội trước khi tiếp quản.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng tại Hà Nội trước khi tiếp quản. Bót Hàng Trống.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng tại Hà Nội trước khi tiếp quản. Bót Hàng Trống.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng tại Hà Nội trước khi tiếp quản.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng tại Hà Nội trước khi tiếp quản.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng tại Hà Nội trước khi tiếp quản.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng tại Hà Nội trước khi tiếp quản.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng tại Hà Nội trước khi tiếp quản.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng tại Hà Nội trước khi tiếp quản.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chính toà Thánh Giuse trong những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chính toà Thánh Giuse trong những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chính toà Thánh Giuse trong những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ chính toà Thánh Giuse trong những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Dân Hà Nội xem bộ đội Việt Minh tiếp quản thành phố.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Dân Hà Nội xem bộ đội Việt Minh tiếp quản thành phố.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.  Ngã Tư Sở.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản. Ngã Tư Sở.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.  Lính viễn chinh Pháp.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản. Lính viễn chinh Pháp.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Những ngày cuối cùng trước khi tiếp quản.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Lễ hạ cờ của quân Pháp tại thành cổ Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Lễ hạ cờ của quân Pháp tại thành cổ Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Lính Ma Rốc trong quân đội viễn chinh Pháp rút về Hải Phòng qua ngã cầu Doumer (Long Biên).
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Lính Ma Rốc trong quân đội viễn chinh Pháp rút về Hải Phòng qua ngã cầu Doumer (Long Biên).
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
May cờ cho chế độ mới.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
May cờ cho chế độ mới.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày vui cuối cùng trước khi chia tay Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Những ngày vui cuối cùng trước khi chia tay Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những ngày vui cuối cùng trước khi chia tay Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Những ngày vui cuối cùng trước khi chia tay Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Nữ cán bộ Việt Minh vào tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Nữ cán bộ Việt Minh vào tiếp quản Hà Nội.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiến vào Hà Nội trong lúc những người lính Pháp cuối cùng lên xe thiết giáp rời thành phố, 10/10/1954.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiến vào Hà Nội trong lúc những người lính Pháp cuối cùng lên xe thiết giáp rời thành phố, 10/10/1954.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chào đón bộ đội Việt Minh, 10/10/1954.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chào đón bộ đội Việt Minh, 10/10/1954.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hà Nội ngày 10/10/1954.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hà Nội ngày 10/10/1954.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hà Nội ngày 10/10/1954.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hà Nội ngày 10/10/1954.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bên trong Ty Cảnh Sát TP (bót Hàng Trống).
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bên trong Ty Cảnh Sát TP (bót Hàng Trống).
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bến xe điện Bờ Hồ trong những ngày chờ tiếp quản.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bến xe điện Bờ Hồ trong những ngày chờ tiếp quản.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bến xe điện Gò Đống Đa, phía sau là lăng Hoàng Cao Khải
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bến xe điện Gò Đống Đa, phía sau là lăng Hoàng Cao Khải
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Binh sĩ Pháp trò chuyện với bộ đội vào tiếp quản Hà Nội
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Binh sĩ Pháp trò chuyện với bộ đội vào tiếp quản Hà Nội
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
binh sĩ Pháp viếng mộ các đồng đội lần cuối trước lúc ra đi. (có lẽ đây là nghĩa trang Tây ở khu vực gần bên đền Quán Thánh)
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
binh sĩ Pháp viếng mộ các đồng đội lần cuối trước lúc ra đi. (có lẽ đây là nghĩa trang Tây ở khu vực gần bên đền Quán Thánh)
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội tiếp quản Hà Nội đi ngang qua trước cổng Dinh Toàn Quyền Đông Dương.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội tiếp quản Hà Nội đi ngang qua trước cổng Dinh Toàn Quyền Đông Dương.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội tiếp quản Phủ Thống sứ Bắc Kỳ.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội tiếp quản Phủ Thống sứ Bắc Kỳ.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội vào tiếp quản Ty Cảnh Sát Hà Nội, ngày xưa là đồn hiến binh hay quen gọi là Bót Hàng Trống, trên phố Hàng Trống (xưa là ĐL Jules Ferry). Tòa nhà này nay là Công An Q. Hoàn Kiếm
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội vào tiếp quản Ty Cảnh Sát Hà Nội, ngày xưa là đồn hiến binh hay quen gọi là Bót Hàng Trống, trên phố Hàng Trống (xưa là ĐL Jules Ferry). Tòa nhà này nay là Công An Q. Hoàn Kiếm
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiến qua cầu Paul Doumer (cầu Long Biên) trên sông Hồng, vào tiếp quản Hà Nội.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiến qua cầu Paul Doumer (cầu Long Biên) trên sông Hồng, vào tiếp quản Hà Nội.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiến vào HN, trên phố Hàng Khay. Nơi mép phải ảnh là dãy kiosk bán hoa góc Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bộ đội Việt Minh tiến vào HN, trên phố Hàng Khay. Nơi mép phải ảnh là dãy kiosk bán hoa góc Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bốc mộ để mang theo hài cốt trước lúc ra đi.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bốc mộ để mang theo hài cốt trước lúc ra đi.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bót Hàng Trống, cạnh Hồ Gươm.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bót Hàng Trống, cạnh Hồ Gươm.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Các phụ nữ bước đi bên cạnh bức tường sơn khẩu hiệu "Ra đi là chọn Tự Do".
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Các phụ nữ bước đi bên cạnh bức tường sơn khẩu hiệu "Ra đi là chọn Tự Do".
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Các tướng Pháp Rene Cogny (bên phải) và Raoul Salan viếng nghĩa trang Tây trước khi Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Các tướng Pháp Rene Cogny (bên phải) và Raoul Salan viếng nghĩa trang Tây trước khi Việt Minh tiếp quản Hà Nội.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Cán bộ Việt Minh tiếp quản Sở Bưu Điện Hà Nội.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Cán bộ Việt Minh tiếp quản Sở Bưu Điện Hà Nội.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Cán bộ Việt Minh tiếp quản Sở Bưu Điện Hà Nội.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Cán bộ Việt Minh tiếp quản Sở Bưu Điện Hà Nội.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Cán bộ Việt Minh tiếp quản Sở Bưu Điện Hà Nội.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Cán bộ Việt Minh tiếp quản Sở Bưu Điện Hà Nội.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Ngày 9-10-1954, những người lính Ma Rốc trong quân đội viễn chinh Pháp  rút qua cầu long Biên (cầu Doumer).
Ngày 9-10-1954, những người lính Ma Rốc trong quân đội viễn chinh Pháp rút qua cầu long Biên (cầu Doumer).
Ngày 9-10-1954, những người Pháp cuối cùng đang cho tiền người ăn xin
Ngày 9-10-1954, những người Pháp cuối cùng đang cho tiền người ăn xin
Những người lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội sáng 10/10/1954.
Những người lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội sáng 10/10/1954.
Ngày 9-10-1954, bộ đội Việt Minh tiến vào cùng lúc những người lính Pháp cuối cùng đang ra khỏi thành phố Hà Nội.
Ngày 9-10-1954, bộ đội Việt Minh tiến vào cùng lúc những người lính Pháp cuối cùng đang ra khỏi thành phố Hà Nội.
Đường phố vắng lặng trước những ngày tiếp quản
Đường phố vắng lặng trước những ngày tiếp quản
Nhân dân ngoại thành ra đón những đoàn quân đầu tiên.  Ngã Tư Sở, dãy phố đằng sau là đuờng Láng.
Nhân dân ngoại thành ra đón những đoàn quân đầu tiên. Ngã Tư Sở, dãy phố đằng sau là đuờng Láng.
May cờ chuẩn bị cho ngày tiếp quản
May cờ chuẩn bị cho ngày tiếp quản
8 giờ sáng ngày 6-10-1954, Đội Công tác ngoại thành tiến vào tiếp quản. Nhân dân ngoại thành ra đường đợi bộ đội vào thành phố và xem quân Pháp rút lui.
8 giờ sáng ngày 6-10-1954, Đội Công tác ngoại thành tiến vào tiếp quản. Nhân dân ngoại thành ra đường đợi bộ đội vào thành phố và xem quân Pháp rút lui.
Sáng ngày 6-10, Đội Công tác ngoại thành tiến vào tiếp quản.
Sáng ngày 6-10, Đội Công tác ngoại thành tiến vào tiếp quản.
Sáng ngày 9-10, các đội công tác ngoại thành phối hợp với bộ đội tiến vào tiếp quản 4 quận: Quảng Bá, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Quỳnh Lôi. Đến buổi trưa tiếp quản Đại lý Hoàn Long.
Sáng ngày 9-10, các đội công tác ngoại thành phối hợp với bộ đội tiến vào tiếp quản 4 quận: Quảng Bá, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Quỳnh Lôi. Đến buổi trưa tiếp quản Đại lý Hoàn Long.
Sáng ngày 10-10-1954, các người lính đầu tiên của Đại đoàn 308 tiến qua cầu Long Biên
Sáng ngày 10-10-1954, các người lính đầu tiên của Đại đoàn 308 tiến qua cầu Long Biên
Sáng ngày 10-10-1954, bộ đội tiến qua Hồ Hoàn Kiếm
Sáng ngày 10-10-1954, bộ đội tiến qua Hồ Hoàn Kiếm
Sáng ngày 10-10-1954, Uỷ ban Quân chính thành phố và Đại đoàn 308 tiến vào phố Hàng Đào
Sáng ngày 10-10-1954, Uỷ ban Quân chính thành phố và Đại đoàn 308 tiến vào phố Hàng Đào
Sáng ngày 10-10-1954, đoàn xe đầu tiên của Đại đoàn 308 tiến vào Hà Nội
Sáng ngày 10-10-1954, đoàn xe đầu tiên của Đại đoàn 308 tiến vào Hà Nội
Sáng ngày 10-10-1954, trên phố Hàng Đào
Sáng ngày 10-10-1954, trên phố Hàng Đào
Sáng ngày 10-10-1954, bộ đội trên phố
Sáng ngày 10-10-1954, bộ đội trên phố
Sáng ngày 10-10-1954, nhân dân Hà Nội ra đường đón bộ đội
Sáng ngày 10-10-1954, nhân dân Hà Nội ra đường đón bộ đội
Sáng ngày 10-10-1954, bác sĩ Trần Duy Hưng - Chủ tịch đầu tiên của thành phố Hà Nội kể từ ngày tiếp quản
Sáng ngày 10-10-1954, bác sĩ Trần Duy Hưng - Chủ tịch đầu tiên của thành phố Hà Nội kể từ ngày tiếp quản
Ngày 10-10-1954, pháo binh tiến vào Hà Nội
Ngày 10-10-1954, pháo binh tiến vào Hà Nội
Sáng ngày 10-10-1954, Trung đoàn thủ đô với cờ “Quyết chiến quyết thắng”
Sáng ngày 10-10-1954, Trung đoàn thủ đô với cờ “Quyết chiến quyết thắng”
Sáng ngày 10-10-1954
Sáng ngày 10-10-1954
Sáng ngày 10-10-1954, trên phố Hàng Đào
Sáng ngày 10-10-1954, trên phố Hàng Đào
Sáng ngày 10-10-1954, trên phố Hàng Đào
Sáng ngày 10-10-1954, trên phố Hàng Đào
Sáng ngày 10-10-1954, đoàn xe của Ủy ban quân chính
Sáng ngày 10-10-1954, đoàn xe của Ủy ban quân chính
Sáng ngày 10-10-1954, đoàn xe của Uỷ ban Quân chính thành phố.
Sáng ngày 10-10-1954, đoàn xe của Uỷ ban Quân chính thành phố.
Sáng ngày 10-10-1954
Sáng ngày 10-10-1954
Đại liên và chim vẹt bằng bông
Đại liên và chim vẹt bằng bông
Sáng ngày 10-10-1954, Đại đoàn 308 bắt đầu tiến vào các cửa ô
Sáng ngày 10-10-1954, Đại đoàn 308 bắt đầu tiến vào các cửa ô
Ngày 10-10-1954, tại Nhà hát lớn thành phố
Ngày 10-10-1954, tại Nhà hát lớn thành phố
Tiếp quản Phủ Toàn quyền Đông Dương
Tiếp quản Phủ Toàn quyền Đông Dương
Ảnh các lãnh tụ Cộng sản được bán trên phố.  Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, và Thủ Tướng LX Malenkov.
Ảnh các lãnh tụ Cộng sản được bán trên phố. Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, và Thủ Tướng LX Malenkov.
Ngày 5-10-1954, đội Trật tự gồm 158 công an có vũ trang vào Hà Nội, chuẩn bị nhận bàn giao các đồn cảnh sát, các cơ quan công an của Pháp. 

Ảnh: Tiếp quản Ty Cảnh sát thành phố (Bót Hàng Trống), nay là trụ sở Công An Q. Hoàn Kiếm.
Ngày 5-10-1954, đội Trật tự gồm 158 công an có vũ trang vào Hà Nội, chuẩn bị nhận bàn giao các đồn cảnh sát, các cơ quan công an của Pháp.

Ảnh: Tiếp quản Ty Cảnh sát thành phố (Bót Hàng Trống), nay là trụ sở Công An Q. Hoàn Kiếm.
Lính gác sau ngày tiếp quản
Lính gác sau ngày tiếp quản
Lính gác sau ngày tiếp quản
Lính gác sau ngày tiếp quản
Cắm cờ trên Phủ toàn quyền Đông Dương
Cắm cờ trên Phủ toàn quyền Đông Dương
Sáng ngày 9-10, các đội công tác ngoại thành phối hợp với bộ đội tiến vào tiếp quản 4 quận: Quảng Bá, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Quỳnh Lôi. Đến buổi trưa, ta tiếp quản Đại lý Hoàn Long.
Sáng ngày 9-10, các đội công tác ngoại thành phối hợp với bộ đội tiến vào tiếp quản 4 quận: Quảng Bá, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Quỳnh Lôi. Đến buổi trưa, ta tiếp quản Đại lý Hoàn Long.
Sáng ngày 10-10-1954, trên  phố Hàng Đào
Sáng ngày 10-10-1954, trên phố Hàng Đào
Súng cao xạ
Súng cao xạ
Sáng ngày 10-10-1954, trên phố Hàng Đào
Sáng ngày 10-10-1954, trên phố Hàng Đào
Sáng ngày 9-10, các đội công tác ngoại thành phối hợp với bộ đội tiến vào tiếp quản 4 quận: Quảng Bá, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Quỳnh Lôi. Đến buổi trưa tiếp quản Đại lý Hoàn Long.
Sáng ngày 9-10, các đội công tác ngoại thành phối hợp với bộ đội tiến vào tiếp quản 4 quận: Quảng Bá, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Quỳnh Lôi. Đến buổi trưa tiếp quản Đại lý Hoàn Long.
Sáng ngày 9-10, các đội công tác ngoại thành phối hợp với bộ đội tiến vào tiếp quản 4 quận: Quảng Bá, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Quỳnh Lôi. Đến buổi trưa tiếp quản Đại lý Hoàn Long.
Sáng ngày 9-10, các đội công tác ngoại thành phối hợp với bộ đội tiến vào tiếp quản 4 quận: Quảng Bá, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Quỳnh Lôi. Đến buổi trưa tiếp quản Đại lý Hoàn Long.
Sáng ngày 9-10, các đội công tác ngoại thành phối hợp với bộ đội tiến vào tiếp quản 4 quận: Quảng Bá, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Quỳnh Lôi. Đến buổi trưa tiếp quản Đại lý Hoàn Long.
Sáng ngày 9-10, các đội công tác ngoại thành phối hợp với bộ đội tiến vào tiếp quản 4 quận: Quảng Bá, Cầu Giấy, Ngã Tư Sở, Quỳnh Lôi. Đến buổi trưa tiếp quản Đại lý Hoàn Long.
Ngày 10-10-1954, pháo binh vào thành phố
Ngày 10-10-1954, pháo binh vào thành phố
Bán ảnh lãnh tụ trên phố
Bán ảnh lãnh tụ trên phố
Sáng ngày 6-10, Đội Công tác ngoại thành tiến vào tiếp quản.
Sáng ngày 6-10, Đội Công tác ngoại thành tiến vào tiếp quản.

Xem Thêm