Hình ảnh các Nhân vật chính trị thời VNCH

Phan Khắc Sửu và Nguyễn Khánh
Phan Khắc Sửu và Nguyễn Khánh
Phan Khắc Sửu ,Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh
Phan Khắc Sửu ,Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh
Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh trao quyền lại cho Phan Khắc Sửu
Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh trao quyền lại cho Phan Khắc Sửu
Ngoại Trưởng Trần Chánh Thành .
Ngoại Trưởng Trần Chánh Thành .
Trần Văn Văn ,
Trần Văn Văn ,
Thủ Tướng Trần Văn Hương .
Thủ Tướng Trần Văn Hương .
Thủ Tướng Trần Văn Hương và Tướng Richard E. Stillwell .
Thủ Tướng Trần Văn Hương và Tướng Richard E. Stillwell .
Tướng Trần Văn Minh ( Minh nhỏ )
Tướng Trần Văn Minh ( Minh nhỏ )
Tướng Tôn-Thất-Xứng,Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Col. Jasper Wilson, Đại Tá Nguyễn Chánh Thi
Tướng Tôn-Thất-Xứng,Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Col. Jasper Wilson, Đại Tá Nguyễn Chánh Thi
Đại sứ Lodge .
Đại sứ Lodge .
Nguyễn văn Thiệu vận động tranh cử
Nguyễn văn Thiệu vận động tranh cử
Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Oánh
Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Oánh
PTT Nguyễn Xuân Oánh
PTT Nguyễn Xuân Oánh
TT Nguyễn Văn Thiệu và Tường Đỗ Cao Trí
TT Nguyễn Văn Thiệu và Tường Đỗ Cao Trí
Tướng Hoàng Xuân lãm và TT Nguyễn văn Thiệu .
Tướng Hoàng Xuân lãm và TT Nguyễn văn Thiệu .
TT Thiệu viếng thăm một làng nhỏ ở miền trung
TT Thiệu viếng thăm một làng nhỏ ở miền trung
Thiếu Tướng Lâm Thành NGuyên , Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Có
Thiếu Tướng Lâm Thành NGuyên , Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Có
Ngoại Trưởng Trần Văn Đổ .
Ngoại Trưởng Trần Văn Đổ .
Thích Tâm Châu ,Nguyễn Cao Kỳ , Nguyễn Khánh ,Wesmoreland
Thích Tâm Châu ,Nguyễn Cao Kỳ , Nguyễn Khánh ,Wesmoreland
Tướng Loan và Thích Tâm Châu
Tướng Loan và Thích Tâm Châu
Phó Thủ Tướng Nguyễn Lưu Viên .
Phó Thủ Tướng Nguyễn Lưu Viên .
Trần văn Đôn và PTT Nguyễn Lưu Viên .
Trần văn Đôn và PTT Nguyễn Lưu Viên .
Nguyễn Lưu Viên và Nguyễn Xuân Oánh
Nguyễn Lưu Viên và Nguyễn Xuân Oánh
Westmoreland, Nguyễn Cao Kỳ và Nguyện Khánh .
Westmoreland, Nguyễn Cao Kỳ và Nguyện Khánh .
Nguyễn Chánh Thi và Nguyễn Cao Kỳ .
Nguyễn Chánh Thi và Nguyễn Cao Kỳ .
Trong buổi họp báo truất quyển Nguyễn Khánh
Trong buổi họp báo truất quyển Nguyễn Khánh
Nguyễn Cao Kỳ nói chuyện với sinh viên
Nguyễn Cao Kỳ nói chuyện với sinh viên
Thủ Tường Kỳ đón tiếp Phó TT Hubert H. Humphrey .
Thủ Tường Kỳ đón tiếp Phó TT Hubert H. Humphrey .
Tướng Minh , Thủ Tướng Quát và Tướng Huỳnh Văn Cao .
Tướng Minh , Thủ Tướng Quát và Tướng Huỳnh Văn Cao .
Tham Mưu Trưởng Cao Văn Viên và Tư Lệnh Sư đoàn 3 Nguyễn Bảo Trị
Tham Mưu Trưởng Cao Văn Viên và Tư Lệnh Sư đoàn 3 Nguyễn Bảo Trị
Vợ chồng PTT Kỳ , vợ chồng TT THiêu và vợ chồng Thủ Tướng Khiêm
Vợ chồng PTT Kỳ , vợ chồng TT THiêu và vợ chồng Thủ Tướng Khiêm
Thủ tướng Trần văn Hương và Đại sứ Maxwell Taylor .
Thủ tướng Trần văn Hương và Đại sứ Maxwell Taylor .
Nội các Trần Văn Hương
Nội các Trần Văn Hương
Đại sứ Bunker họp bao tại SG
Đại sứ Bunker họp bao tại SG
Tướng Lâm Văn Phát Tư lệnh Sư đoàn 3 .
Tướng Lâm Văn Phát Tư lệnh Sư đoàn 3 .
Tướng Nguyễn Hữu Có
Tướng Nguyễn Hữu Có

Xem Thêm