Hình ảnh độc đáo về đám cưới tại Miền Bắc

Trang trí phòng tân hôn: Người dân thể hiện lòng tôn kính với chủ tịch Hồ Chí Minh.

năm 1994/ photo @Bruno Barbey
Trang trí phòng tân hôn: Người dân thể hiện lòng tôn kính với chủ tịch Hồ Chí Minh.

năm 1994/ photo @Bruno Barbey
Trang trí hôn trường: Người dân thể hiện lòng tôn kính với chủ tịch Hồ Chí Minh.

năm 1994/ photo @Bruno Barbey
Trang trí hôn trường: Người dân thể hiện lòng tôn kính với chủ tịch Hồ Chí Minh.

năm 1994/ photo @Bruno Barbey
Trang trí phòng tân hôn: Người dân thể hiện lòng tôn kính với chủ tịch Hồ Chí Minh.

năm 1994/ photo @Bruno Barbey
Trang trí phòng tân hôn: Người dân thể hiện lòng tôn kính với chủ tịch Hồ Chí Minh.

năm 1994/ photo @Bruno Barbey
Trang trí cho lễ, tiệc cưới thời bao cấp
Trang trí cho lễ, tiệc cưới thời bao cấp
Khẩu hiệu: "... đời đời nhớ ơn Đảng và Chính phủ" và  “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ” tại hôn trường đám cưới thời bao cấp.
Khẩu hiệu: "... đời đời nhớ ơn Đảng và Chính phủ" và “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ” tại hôn trường đám cưới thời bao cấp.
một đám cưới tại Quảng Bình
một đám cưới tại Quảng Bình

Xem Thêm