Hội An Ngày Xưa

Hội An.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Năm 1930 - Cầu Chùa Hội An - do các thương nhân người Nhật góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17 nên còn được gọi là Cầu Nhật Bản.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Năm 1930 - Cầu Chùa Hội An - do các thương nhân người Nhật góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17 nên còn được gọi là Cầu Nhật Bản.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Cầu Chùa Hội An - do các thương nhân người Nhật góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17 nên còn được gọi là Cầu Nhật Bản.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Cầu Chùa Hội An - do các thương nhân người Nhật góp tiền xây dựng vào khoảng thế kỷ 17 nên còn được gọi là Cầu Nhật Bản.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ Hội An ngày xưa.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ Hội An ngày xưa.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ ở Hội An ngày xưa, có lẽ khoảng đầu thập niên 1940.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ ở Hội An ngày xưa, có lẽ khoảng đầu thập niên 1940.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Người Pháp gọi Hội An là Faifo.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Người Pháp gọi Hội An là Faifo.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Faifo là tên người Pháp gọi TP Hội An ngày xưa (ở đây ảnh của LIFE viết là Fai Fou).
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Faifo là tên người Pháp gọi TP Hội An ngày xưa (ở đây ảnh của LIFE viết là Fai Fou).
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1930 - Chùa bà Mụ. Hình của Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1930 - Chùa bà Mụ. Hình của Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1930 - Đường Bạch Đằng. Hình của Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1930 - Đường Bạch Đằng. Hình của Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1930 - Đường Hoàng Diệu và Phan Bội Châu ngày đó chưa có cầu Cẩm Nam. Hình của Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1930 - Đường Hoàng Diệu và Phan Bội Châu ngày đó chưa có cầu Cẩm Nam. Hình của Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1930 - Đường Phan Chu Trinh. Hình của Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1930 - Đường Phan Chu Trinh. Hình của Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1930 - Tháp Bàng An của người Chăm Photo Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1930 - Tháp Bàng An của người Chăm Photo Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1940s - Bé gái nướng bánh tráng cho mẹ bán.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1940s - Bé gái nướng bánh tráng cho mẹ bán.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1940s - Gánh bún rong. Photo Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1940s - Gánh bún rong. Photo Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1951 - Đường Quảng Đông, nay là Nguyễn Thái Học. Photo Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1951 - Đường Quảng Đông, nay là Nguyễn Thái Học. Photo Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bản đồ Hộ An.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bản đồ Hộ An.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bản đồ Hộ An với những điểm đặc biệt.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Bản đồ Hộ An với những điểm đặc biệt.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An xưa - Trận lụt năm Giáp Thìn 1964.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An xưa - Trận lụt năm Giáp Thìn 1964.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An xưa - Trận lụt năm Giáp Thìn 1964.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An xưa - Trận lụt năm Giáp Thìn 1964.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An xưa - Trận lụt năm Giáp Thìn 1964.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An xưa - Trận lụt năm Giáp Thìn 1964.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An xưa - Trận lụt năm Giáp Thìn 1964.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An xưa - Trận lụt năm Giáp Thìn 1964.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An xưa. Photo Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An xưa. Photo Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Nay là đường Trần Phú - Photo Vĩnh Tân 1950s.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Nay là đường Trần Phú - Photo Vĩnh Tân 1950s.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ Công Giáo Hội An được xây dựng từ năm 1935 nay thuộc giáo phận Đà Nẳng. Photo Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ Công Giáo Hội An được xây dựng từ năm 1935 nay thuộc giáo phận Đà Nẳng. Photo Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Kế hoạch phát triển Faifo (Hội An), xuất bản vào năm 1930.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Kế hoạch phát triển Faifo (Hội An), xuất bản vào năm 1930.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Quảng Hội An 1930 - Quảng Triệu Hội Quán của người Hoa. Photo Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Quảng Hội An 1930 - Quảng Triệu Hội Quán của người Hoa. Photo Vĩnh Tân.
Trích từ trang FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Hội An 1930 - Đường Bạch Đằng. Hình của Vỉnh Tân.
Trích từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Hội An 1930 - Đường Bạch Đằng. Hình của Vỉnh Tân.
Trích từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Xe kéo ở Hội An xưa.
Xe kéo ở Hội An xưa.
Lý Tiểu Long trong phim Tháp Tử Vong.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim Tháp Tử Vong.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và thầy dạy võ Diệp Vấn (Yip Chun Yong). Sau này, có một bộ phim về võ sư này với đề tài, The Ip Man.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và thầy dạy võ Diệp Vấn (Yip Chun Yong). Sau này, có một bộ phim về võ sư này với đề tài, The Ip Man.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và vợ, Linda.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và vợ, Linda.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim Tháp Tử Vong.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim Tháp Tử Vong.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim TV hàng tuần của Mỹ, The Green Hornet.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim TV hàng tuần của Mỹ, The Green Hornet.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim Mãnh Long Quá Giang quay tại Rô Ma, Ý.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim Mãnh Long Quá Giang quay tại Rô Ma, Ý.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long với vợ Linda và con trai đầu lòng Brandon (Lý Quốc Hào).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long với vợ Linda và con trai đầu lòng Brandon (Lý Quốc Hào).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long cùng với con trai Brandon (Lý Quốc Hào) và con gái Shannon (Lý Hương Ngưng).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long cùng với con trai Brandon (Lý Quốc Hào) và con gái Shannon (Lý Hương Ngưng).
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim Long Tranh Hổ Đấu.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim Long Tranh Hổ Đấu.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và con Brandon (Lý Quốc Hào).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và con Brandon (Lý Quốc Hào).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long cùng với vợ Linda và con trai Brandon (Lý Quốc Hào).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long cùng với vợ Linda và con trai Brandon (Lý Quốc Hào).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và mẹ Hà Ái Du (Grace Lee). Bà mẹ cũng từng là diễn viên trong đoàn kịch lưu động tại Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và mẹ Hà Ái Du (Grace Lee). Bà mẹ cũng từng là diễn viên trong đoàn kịch lưu động tại Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và vợ mới cưới Linda Emery
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và vợ mới cưới Linda Emery
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và con trai Brandon (Ly Quốc Hào).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và con trai Brandon (Ly Quốc Hào).
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và tài tử điện ảnh Hồng Kông Đinh Phối (Betty Ting Pei) trong dịp quay phim Mãnh Long Quá Giang tại Ý.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và tài tử điện ảnh Hồng Kông Đinh Phối (Betty Ting Pei) trong dịp quay phim Mãnh Long Quá Giang tại Ý.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và con trai Brandon (Lý Quốc Hào).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và con trai Brandon (Lý Quốc Hào).
Posted by Admin ĐN
Mộ của Lý Tiểu Long và con trai Brandon (Lý Quốc Hào) tại nghĩa tran Lake View, thành phố Seattle, Washington, Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Mộ của Lý Tiểu Long và con trai Brandon (Lý Quốc Hào) tại nghĩa tran Lake View, thành phố Seattle, Washington, Mỹ.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và gia đình.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và gia đình.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và Chuck Norris trong phim Mãnh Long Quá Giang tại Ý.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và Chuck Norris trong phim Mãnh Long Quá Giang tại Ý.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim My Son (Ah Chung) năm 1950.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim My Son (Ah Chung) năm 1950.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim Long Tranh Hổ Đấu.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim Long Tranh Hổ Đấu.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim The Beginning Of The Boy (1946).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim The Beginning Of The Boy (1946).
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và bạn cùng lớp tại trường trung học La Salle (La San).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và bạn cùng lớp tại trường trung học La Salle (La San).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong cuộc thi nhảy khiêu vũ.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong cuộc thi nhảy khiêu vũ.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long tại Hồng Kông lúc 19 tuổi.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long tại Hồng Kông lúc 19 tuổi.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long mở trường dạy võ tại Mỹ, không phân biệt học sinh là Mỹ hay người Hoa.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long mở trường dạy võ tại Mỹ, không phân biệt học sinh là Mỹ hay người Hoa.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim TV hàng tuần, The Green Hornet.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim TV hàng tuần, The Green Hornet.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long tại Pisa, Ý trong dịp quay phim Mãnh Long Quá Giang.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long tại Pisa, Ý trong dịp quay phim Mãnh Long Quá Giang.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và vợ Linda.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và vợ Linda.
Posted by Admin ĐN
Brandon Lee (Lý Quốc Hào), con trai của Lý Tiểu Long. Brandon là một tài tử điện ảnh đang lên ở Hollywood, Mỹ, nhưng bị tai nạn bắn chết trong khi đóng phim.
Posted by Admin ĐN
Brandon Lee (Lý Quốc Hào), con trai của Lý Tiểu Long. Brandon là một tài tử điện ảnh đang lên ở Hollywood, Mỹ, nhưng bị tai nạn bắn chết trong khi đóng phim.
Posted by Admin ĐN
Brandon Lee (Lý Quốc Hào) trong phim The Crow. Brandon là một tài tử điện ảnh đang lên ở Hollywood, Mỹ, nhưng bị tai nạn bắn chết lú trong khi đóng phim.
Posted by Admin ĐN
Brandon Lee (Lý Quốc Hào) trong phim The Crow. Brandon là một tài tử điện ảnh đang lên ở Hollywood, Mỹ, nhưng bị tai nạn bắn chết lú trong khi đóng phim.
Posted by Admin ĐN
Tờ poster quảng cáo phim The Chinese Connection.
Posted by Admin ĐN
Tờ poster quảng cáo phim The Chinese Connection.
Posted by Admin ĐN
Tờ poster quảng cáo phim Tinh Võ Môn.
Posted by Admin ĐN
Tờ poster quảng cáo phim Tinh Võ Môn.
Posted by Admin ĐN
Tờ poster quảng cáo phim Đường Sơn Đại Huynh.
Posted by Admin ĐN
Tờ poster quảng cáo phim Đường Sơn Đại Huynh.
Posted by Admin ĐN
Tờ poster quảng cáo phim Fury of the Dragon (Mãnh Long Quá Giang).
Posted by Admin ĐN
Tờ poster quảng cáo phim Fury of the Dragon (Mãnh Long Quá Giang).
Posted by Admin ĐN
Tờ poster quảng cáo phim Long Tranh Hổ Đấu.
Posted by Admin ĐN
Tờ poster quảng cáo phim Long Tranh Hổ Đấu.
Posted by Admin ĐN
Tờ poster quảng cáo phim Tháp tử Vong với cầu thủ bóng rổ nỗi tiếng Kareem Abdul-Jabbar.
Posted by Admin ĐN
Tờ poster quảng cáo phim Tháp tử Vong với cầu thủ bóng rổ nỗi tiếng Kareem Abdul-Jabbar.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và con trai Brandon (Lý Quốc Hào).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và con trai Brandon (Lý Quốc Hào).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim Mãnh Long Quá Giang tại Rô Ma, Ý.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim Mãnh Long Quá Giang tại Rô Ma, Ý.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và thầy dạy võ Diệp Vấn (Yip Chun Yong) tại Hồng Kông. Sau này, có một bộ phim về võ sư này với đề tài, The Ip Man.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và thầy dạy võ Diệp Vấn (Yip Chun Yong) tại Hồng Kông. Sau này, có một bộ phim về võ sư này với đề tài, The Ip Man.
Posted by Admin ĐN
Võ sư Diệp Vấn (Yip Chun Yong), thầy dạy võ của Lý Tiểu Long. Sau này, có một bộ phim về võ sư này với đề tài, The Ip Man.
Posted by Admin ĐN
Võ sư Diệp Vấn (Yip Chun Yong), thầy dạy võ của Lý Tiểu Long. Sau này, có một bộ phim về võ sư này với đề tài, The Ip Man.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long cùng với vợ Linda và con trai Brandon (Lý Quốc Hào).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long cùng với vợ Linda và con trai Brandon (Lý Quốc Hào).
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim Mãnh Long Quá Giang.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long trong phim Mãnh Long Quá Giang.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và thầy dạy võ Diệp Vấn (Yip Chun Yong). Sau này, có một bộ phim về võ sư này với đề tài, The Ip Man.
Posted by Admin ĐN
Lý Tiểu Long và thầy dạy võ Diệp Vấn (Yip Chun Yong). Sau này, có một bộ phim về võ sư này với đề tài, The Ip Man.
Posted by Admin ĐN

Xem Thêm