Lào Cai 1904

Cầu Cốc Lếu (Lào Cai-Việt Nam) trên dòng sông Nậm Thi
Cầu Cốc Lếu (Lào Cai-Việt Nam) trên dòng sông Nậm Thi
Cầu Cốc Lếu
Cầu Cốc Lếu
Cầu Cốc Lếu
Cầu Cốc Lếu
Cầu Cốc Lếu
Cầu Cốc Lếu
Chợ Sa Pa đầu thế kỷ 20.

ad NH
Chợ Sa Pa đầu thế kỷ 20.

ad NH
Sa Pa năm 1916.

ad NH
Sa Pa năm 1916.

ad NH
Chích ngừa phòng bệnh tại Cốc Lếu-Lào Cai ( Thời Pháp thuộc).
Chích ngừa phòng bệnh tại Cốc Lếu-Lào Cai ( Thời Pháp thuộc).
Người dân tộc thiểu số ở Lào Cai xưa
Người dân tộc thiểu số ở Lào Cai xưa
Người dân tộc thiểu số ở Lào Cai xưa
Người dân tộc thiểu số ở Lào Cai xưa
Những người dân tộc ở Cốc Lếu - Lào Cai
Những người dân tộc ở Cốc Lếu - Lào Cai

Xem Thêm