Lời hay ý đẹp

Không phải ngẫu nhiên mà từ “mẹ” ở hầu hết các ngôn ngữ đều bắt đầu bằng phụ âm “m”, một trong những âm dễ phát âm nhất. Bật nhẹ môi, nhẹ như hơi thở, mọi đứa trẻ đều dễ dàng gọi tên đấng sinh thành ra mình. Tình mẫu tử là thứ tình cảm bền chặt và thiêng liêng nhất trên cuộc đời này, hơn cả tình yêu vì  tình yêu đôi khi còn đòi có sự đáp trả, còn tình mẹ là vô điều kiện.
Không phải ngẫu nhiên mà từ “mẹ” ở hầu hết các ngôn ngữ đều bắt đầu bằng phụ âm “m”, một trong những âm dễ phát âm nhất. Bật nhẹ môi, nhẹ như hơi thở, mọi đứa trẻ đều dễ dàng gọi tên đấng sinh thành ra mình. Tình mẫu tử là thứ tình cảm bền chặt và thiêng liêng nhất trên cuộc đời này, hơn cả tình yêu vì tình yêu đôi khi còn đòi có sự đáp trả, còn tình mẹ là vô điều kiện.
Copyright 1,2003
Copyright 1,2003

Xem Thêm