Mrs. Nguyễn Cao Kỳ, bà Đặng Tuyết Mai

U1504841

04 Feb 1966, Bong Son, South Vietnam --- Wearing matching flight suits and scarves, South Vietnamese Premier Nguyen Cao Ky strolls hand-in-hand with his wife as they make an inspection tour of the battlefield near Bong Son.  Ky visited the area where American and South Vietnamese troops killed a reported 700 Communist guerillas in recent battles. --- Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis.  All Rights Reserved.
U1504841

04 Feb 1966, Bong Son, South Vietnam --- Wearing matching flight suits and scarves, South Vietnamese Premier Nguyen Cao Ky strolls hand-in-hand with his wife as they make an inspection tour of the battlefield near Bong Son. Ky visited the area where American and South Vietnamese troops killed a reported 700 Communist guerillas in recent battles. --- Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis. All Rights Reserved.
Bà Kỳ của miền Nam - ...và kế đó như người vợ và bà mẹ trẻ đang bế con gái Duyên, 7 tháng tuổi, bên ngoài ngôi nhà của gia đình bà tại Saigon.  Bà Kỳ biết nấu ăn, biết rút súng kiểu ông cảnh sát cao bồi Wyatt Earp, làm phi công phụ trên phi cơ DC-3 và nói được 3 thứ tiếng, kể cả Pháp và Anh.
Posted by Admin ĐN
Bà Kỳ của miền Nam - ...và kế đó như người vợ và bà mẹ trẻ đang bế con gái Duyên, 7 tháng tuổi, bên ngoài ngôi nhà của gia đình bà tại Saigon. Bà Kỳ biết nấu ăn, biết rút súng kiểu ông cảnh sát cao bồi Wyatt Earp, làm phi công phụ trên phi cơ DC-3 và nói được 3 thứ tiếng, kể cả Pháp và Anh.
Posted by Admin ĐN
Nguyễn Cao Kỳ,  sĩ quan quân đội cao cấp và cựu chính khách Việt Nam Cộng hòa.

Sinh: 08/09/1930 tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Ông qua đời ngày 23/7/2011 tại một bệnh viện ở Malaysia.
Nguyễn Cao Kỳ, sĩ quan quân đội cao cấp và cựu chính khách Việt Nam Cộng hòa.

Sinh: 08/09/1930 tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Ông qua đời ngày 23/7/2011 tại một bệnh viện ở Malaysia.

Xem Thêm