Ngàn Năm Thăng Long – Người Xem

Người phụ nữ này đang cố gắng xoay sở trong đám đông chen lấn 
Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Người phụ nữ này đang cố gắng xoay sở trong đám đông chen lấn
Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Phía sau cô, dòng người vẫn không ngớt dồn lên 
Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Phía sau cô, dòng người vẫn không ngớt dồn lên
Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Một kẻ kích động đám đông đẩy hàng rào đã bị bắt 
Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Một kẻ kích động đám đông đẩy hàng rào đã bị bắt
Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Tìm cách đưa một em nhỏ qua hàng rào
Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Tìm cách đưa một em nhỏ qua hàng rào
Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Những đứa trẻ không thể chen chân được trong biển người này
Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Những đứa trẻ không thể chen chân được trong biển người này
Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Lực lượng công an cũng phải vào trong đám đông để đưa những đứa trẻ ra ngoài
Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Lực lượng công an cũng phải vào trong đám đông để đưa những đứa trẻ ra ngoài
Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Một phụ nữ xỉu phải đưa ra ngoài
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Một phụ nữ xỉu phải đưa ra ngoài
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Thay vì phải chen lấn giữa đám đông, nhiều người đã chọn cho mình một chỗ xem trên cây
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Thay vì phải chen lấn giữa đám đông, nhiều người đã chọn cho mình một chỗ xem trên cây
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Còn với 3 người đàn ông vừa thoát ra khỏi đám đông này, bây giờ là lúc tìm đường ra bến xe để trở về nhà
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html
Còn với 3 người đàn ông vừa thoát ra khỏi đám đông này, bây giờ là lúc tìm đường ra bến xe để trở về nhà
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/465273/index.html

Xem Thêm