Người dân Sài Gòn biểu tình khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa

1974
Post by ad NH
Post by ad NH
Người dân Sài Gòn biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa.
ad NH
Người dân Sài Gòn biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa.
ad NH
Băng rôn sinh viên học sinh đồng bào SàiGòn biểu tình tố cáo, phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa năm 1974:“Cương quyết tận diệt Trung Cộng kẻ thù truyền kiếp của dân tộc”.
ad NH
Băng rôn sinh viên học sinh đồng bào SàiGòn biểu tình tố cáo, phản đối Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa năm 1974:“Cương quyết tận diệt Trung Cộng kẻ thù truyền kiếp của dân tộc”.
ad NH