Người lính Việt Nam cộng hòa

Sinh viên sĩ quan trường Hải quân Nha Trang
Sinh viên sĩ quan trường Hải quân Nha Trang
Sĩ quan không quân
Sĩ quan không quân
16-4-1972 - Lai Khê: binh sĩ VNCH chờ trực thăng để đến An Lộc

16 Apr 1972, An Loc, South Vietnam --- An Loc, South Vietnam: Vietnam helicopters. ARVN airborne troops await helicopter at landing strip.
(Image by © Bettmann/CORBIS
16-4-1972 - Lai Khê: binh sĩ VNCH chờ trực thăng để đến An Lộc

16 Apr 1972, An Loc, South Vietnam --- An Loc, South Vietnam: Vietnam helicopters. ARVN airborne troops await helicopter at landing strip.
(Image by © Bettmann/CORBIS
Sinh viên sĩ quan trường Hải quân Nha Trang
Sinh viên sĩ quan trường Hải quân Nha Trang
Một người lính VNCH bị thương ở cánh tay khi giao chiến với quân đội Bắc Việt

14 Apr 1972, Chon Thanh, South Vietnam: With his bandaged arm in a sling, a South Vietnamese soldier walks down Highway 13 to an aid station after he was wounded in fighting with North Vietnam forces, April 14, north of Chon Thanh.
Một người lính VNCH bị thương ở cánh tay khi giao chiến với quân đội Bắc Việt

14 Apr 1972, Chon Thanh, South Vietnam: With his bandaged arm in a sling, a South Vietnamese soldier walks down Highway 13 to an aid station after he was wounded in fighting with North Vietnam forces, April 14, north of Chon Thanh.
Đảo Tân Định, châu thổ sông Mekong, 1965: Đại úy tiểu đoàn quân đội VNCH Thạch Quyền tra hỏi một tù binh bị tình nghi là Việt Cộng.
Đảo Tân Định, châu thổ sông Mekong, 1965: Đại úy tiểu đoàn quân đội VNCH Thạch Quyền tra hỏi một tù binh bị tình nghi là Việt Cộng.
Thuyền tuần duyên của Hải Quân VNCH tại Vũng Tàu, năm 1968.
Hình của Norm Cooper
Posted by Admin ĐN
Thuyền tuần duyên của Hải Quân VNCH tại Vũng Tàu, năm 1968.
Hình của Norm Cooper
Posted by Admin ĐN
Trả tiền mua thịt lợn cho dân.
Trả tiền mua thịt lợn cho dân.
Một người lính VNCH bị thương và băng khắp đầu chỉ chừa mắt và miệng, đang nằm cầm súng sửa soạn đáp lại cuộc tấn công trong trận Đồng Xoài. Hình chụp bởi nhiếp ảnh gia Horst Faas của AP.  Ngày 11 tháng 6 năm 1965.
Posted by Admin ĐN
Một người lính VNCH bị thương và băng khắp đầu chỉ chừa mắt và miệng, đang nằm cầm súng sửa soạn đáp lại cuộc tấn công trong trận Đồng Xoài. Hình chụp bởi nhiếp ảnh gia Horst Faas của AP. Ngày 11 tháng 6 năm 1965.
Posted by Admin ĐN
Một người lính miền Nam Việt Nam đang bắn súng trung liên vô một đám rừng trong khu vực Trảng Bàng, 25 dặm Tây Bắc của Sài Gòn.    Ngày 2 tháng 11 năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Một người lính miền Nam Việt Nam đang bắn súng trung liên vô một đám rừng trong khu vực Trảng Bàng, 25 dặm Tây Bắc của Sài Gòn. Ngày 2 tháng 11 năm 1972.
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn, 1968

(Image by © Bettmann/CORBIS)
Sài Gòn, 1968

(Image by © Bettmann/CORBIS)
Sĩ quan Thủ Đức về phép chụp hình trong Thảo cầm viên, Sài Gòn 1966
Sĩ quan Thủ Đức về phép chụp hình trong Thảo cầm viên, Sài Gòn 1966
Đà Nẵng, 1968
(AP Wire Photo)
Đà Nẵng, 1968
(AP Wire Photo)
AP Wire Photo, 1963
AP Wire Photo, 1963
Báo Độc Lập với hàng tít Đã ký kết (Hiệp Định Ngưng Bắn tại Paris 1973)
Báo Độc Lập với hàng tít Đã ký kết (Hiệp Định Ngưng Bắn tại Paris 1973)
Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh quân khu I, 1965
Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh quân khu I, 1965
Một người lính thủy quân lục chiến bị thương, Đức Hòa, cách Sài Gòn 12 dặm, 8/1963. 
(AP Photo/Horst Faas)
Một người lính thủy quân lục chiến bị thương, Đức Hòa, cách Sài Gòn 12 dặm, 8/1963.
(AP Photo/Horst Faas)
Trên một xác xe tăng T-54 trong thị xã Quảng Trị
Trên một xác xe tăng T-54 trong thị xã Quảng Trị
Niềm vui của người lính
Niềm vui của người lính
Đơn vị nữ đại diện trong lễ duyệt binh ngày Quân lực Quốc gia, 19/6/1971
Đơn vị nữ đại diện trong lễ duyệt binh ngày Quân lực Quốc gia, 19/6/1971
Nghĩa trang Quân đội, 1969
Nghĩa trang Quân đội, 1969
Bìa tạp chí chiến Sĩ Cộng Hòa 1/3/1966
Bìa tạp chí chiến Sĩ Cộng Hòa 1/3/1966
Người lính Việt Nam Cộng Hòa giúp băng bó cho một đứa trẻ, 3/1966
(UPI PHOTO)
Người lính Việt Nam Cộng Hòa giúp băng bó cho một đứa trẻ, 3/1966
(UPI PHOTO)
Những người lính đang dẫn một đồng đội bị thương vào mắt về đơn vị, Bến Tre 1/1970
(Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis)
Những người lính đang dẫn một đồng đội bị thương vào mắt về đơn vị, Bến Tre 1/1970
(Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis)
Trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, Phi công Trần Thế Vinh trong vòng một tuần lễ đã hạ 21 xe tăng T54 của quân đội VNDCCH
Trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, Phi công Trần Thế Vinh trong vòng một tuần lễ đã hạ 21 xe tăng T54 của quân đội VNDCCH
Luyện tập bắn súng máy, Nha Trang 12/1969
(Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis)
Luyện tập bắn súng máy, Nha Trang 12/1969
(Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis)
2/1972,
(Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis)
2/1972,
(Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis)
Tháng 2/1974
(Image by © Patrick Chauvel/Sygma/Corbis © Corbis)
Tháng 2/1974
(Image by © Patrick Chauvel/Sygma/Corbis © Corbis)
Khe Sanh, 2/1971
(Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis)
Khe Sanh, 2/1971
(Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis)
Lễ gắn huy chương, Tam Kỳ 1964
Lễ gắn huy chương, Tam Kỳ 1964
Quảng Ngãi, 1962
Quảng Ngãi, 1962
Hải quân VNCH
(Douglas Pike Photograph Collection)
Hải quân VNCH
(Douglas Pike Photograph Collection)
Kon Tum, 1973
(Photo by Abbas)
Kon Tum, 1973
(Photo by Abbas)
Thượng Đức, 1970
(Photo by Jim Duffy)
Thượng Đức, 1970
(Photo by Jim Duffy)
Chợ hoa Sài Gòn, 1973
(Photo by Rene Burri)
Chợ hoa Sài Gòn, 1973
(Photo by Rene Burri)

Xem Thêm