Quần đảo Hoàng Sa trong bản đồ thời Nguyễn

Vua Minh Mạng đã cho khắc 3 vùng biển của Tổ quốc lên 3 đỉnh cao, to và quan trọng nhất,  trong ảnh là hình chạm nổi Đông Hải (biển Đông) trên Cao Đỉnh, với lãnh thổ bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Điều này cho thấy từ thời các vua Nguyễn, vấn đề về chủ quyền biển đảo đã được đề cao.
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/du-lich/2012/07/chu-quyen-bien-dao-tren-bau-vat-thoi-nguyen/
- ad LT
Vua Minh Mạng đã cho khắc 3 vùng biển của Tổ quốc lên 3 đỉnh cao, to và quan trọng nhất, trong ảnh là hình chạm nổi Đông Hải (biển Đông) trên Cao Đỉnh, với lãnh thổ bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Điều này cho thấy từ thời các vua Nguyễn, vấn đề về chủ quyền biển đảo đã được đề cao.
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/du-lich/2012/07/chu-quyen-bien-dao-tren-bau-vat-thoi-nguyen/
- ad LT
Bản đồ bờ biển và hải đảo của Việt Nam trong sách 
"Đại Nam Thống Nhất toàn đồ" (Quốc Sử Quán Triều Nguyễn - Thế kỷ 19) ghi rõ La Paracel (Cát Vàng có nghĩa Hoàng Sa)
- ad LT
Bản đồ bờ biển và hải đảo của Việt Nam trong sách
"Đại Nam Thống Nhất toàn đồ" (Quốc Sử Quán Triều Nguyễn - Thế kỷ 19) ghi rõ La Paracel (Cát Vàng có nghĩa Hoàng Sa)
- ad LT