Sài Gòn: Ngày ấy- bây giờ

Đại lộ Bonard 90 năm trước, nơi có tuyến xe điện nội đô chạy qua...
Và đường Lê Lợi bây giờ

(An electric tram on Saigon’s boulevard Bonard (Lê Lợi) in the late 1920s
historicvietnam.com)
Đại lộ Bonard 90 năm trước, nơi có tuyến xe điện nội đô chạy qua...
Và đường Lê Lợi bây giờ

(An electric tram on Saigon’s boulevard Bonard (Lê Lợi) in the late 1920s
historicvietnam.com)
Ngả tư Công Lý - Lê Thánh Tôn khi xưa 
 (Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Lê Thánh tôn hiện nay.
Ngả tư Công Lý - Lê Thánh Tôn khi xưa
(Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Lê Thánh tôn hiện nay.
Đường Kitchener, những năm 1920, 
vị trí hiện tại là đường Nguyễn Thái Học nhìn về hướng Cầu Ông Lãnh - Q.1.

Judging by the one car on the street and other clues, this picture was likely taken in the mid-1920s. .
Đường Kitchener, những năm 1920,
vị trí hiện tại là đường Nguyễn Thái Học nhìn về hướng Cầu Ông Lãnh - Q.1.

Judging by the one car on the street and other clues, this picture was likely taken in the mid-1920s. .
In this before-and-after composite image, (Top # 113994983 ) The Fall of Saigon, Vietnam in April, 1975-Airplane carrying soldiers with gold and dollars shot down in the Chinese district of Cholon. Vietnamese men and women travel through the city on April 22, 2015 in Ho Chi Minh City, Vietnam. April 30th marks the 40th anniversary of the capture of Saigon by North Vietnamese forces.
In this before-and-after composite image, (Top # 113994983 ) The Fall of Saigon, Vietnam in April, 1975-Airplane carrying soldiers with gold and dollars shot down in the Chinese district of Cholon. Vietnamese men and women travel through the city on April 22, 2015 in Ho Chi Minh City, Vietnam. April 30th marks the 40th anniversary of the capture of Saigon by North Vietnamese forces.
Có ai thấy quen không?

In this before-and-after composite image, (Left #525184023 ) Following the departure of American forces, Communist forces enter the city of Saigon (later Ho Chi Minh City), Vietnam, April 30, 1975. (Photo by PhotoQuest/Getty Images) 

HO CHI MINH CITY, VIETNAM - APRIL 21: (Right #471424580 ) Drivers travel by the Hotel Continental Saigon on April 21, 2015 in Ho Chi Minh City, Vietnam. April 30th marks the 40th anniversary of the capture of Saigon by North Vietnamese forces.
Có ai thấy quen không?

In this before-and-after composite image, (Left #525184023 ) Following the departure of American forces, Communist forces enter the city of Saigon (later Ho Chi Minh City), Vietnam, April 30, 1975. (Photo by PhotoQuest/Getty Images)

HO CHI MINH CITY, VIETNAM - APRIL 21: (Right #471424580 ) Drivers travel by the Hotel Continental Saigon on April 21, 2015 in Ho Chi Minh City, Vietnam. April 30th marks the 40th anniversary of the capture of Saigon by North Vietnamese forces.
In this before-and-after composite image, (Top #120665532 ) The Fall of Saigon in Vietnam on April 29, 1975 - A small South Vietnamese plane deliaison was probably crushed with fuel course in a suburb of Saigon at the time of an attempt in escape. (Photo by Herve GLOAGUEN/Gamma-Rapho via Getty Images) HO CHI MINH CITY, VIETNAM - APRIL 21: (Bottom #471424588 ) Vietnamese motorcyclists travel through the city streets on April 21, 2015 in Ho Chi Minh City, Vietnam. April 30th marks the 40th anniversary of the capture of Saigon by North Vietnamese forces.
In this before-and-after composite image, (Top #120665532 ) The Fall of Saigon in Vietnam on April 29, 1975 - A small South Vietnamese plane deliaison was probably crushed with fuel course in a suburb of Saigon at the time of an attempt in escape. (Photo by Herve GLOAGUEN/Gamma-Rapho via Getty Images) HO CHI MINH CITY, VIETNAM - APRIL 21: (Bottom #471424588 ) Vietnamese motorcyclists travel through the city streets on April 21, 2015 in Ho Chi Minh City, Vietnam. April 30th marks the 40th anniversary of the capture of Saigon by North Vietnamese forces.
June 1975, Nguyen Tu Sang, Saigon, Vietnam, A man stands on a chair, convicted of armed robbery as an official reads his sentence from a platform, as communist forces prepare to act as a firing squad and carry out the sentence of death.

Vietnamese motorcyclists drive past a government guesthouse on April 22, 2015 in Ho Chi Minh City, Vietnam. April 30th marks the 40th anniversary of the capture of Saigon by North Vietnamese forces.
June 1975, Nguyen Tu Sang, Saigon, Vietnam, A man stands on a chair, convicted of armed robbery as an official reads his sentence from a platform, as communist forces prepare to act as a firing squad and carry out the sentence of death.

Vietnamese motorcyclists drive past a government guesthouse on April 22, 2015 in Ho Chi Minh City, Vietnam. April 30th marks the 40th anniversary of the capture of Saigon by North Vietnamese forces.
Vị trí nhà sách Sài Gòn 28-30 Lê Lợi, 1966 - Photo by Lioyd
và hiện nay.
Vị trí nhà sách Sài Gòn 28-30 Lê Lợi, 1966 - Photo by Lioyd
và hiện nay.
Mặt tiền chợ Bến Thành đường Lê Lợi xưa (1940s-1950s) và  nay.
đường phố đã xuất hiện taxi

(nguoiduatin- chú thích là 1930s)
Mặt tiền chợ Bến Thành đường Lê Lợi xưa (1940s-1950s) và nay.
đường phố đã xuất hiện taxi

(nguoiduatin- chú thích là 1930s)
Phố đi bộ Nguyễn Huệ trước đây là một kênh đào do do Nguyễn Ánh xây dựng năm 1790.

Nơi đây khởi thủy là con kênh dẫn nước từ sông Sài Gòn vào thành Gia Định (còn gọi thành Bát Quái) do Nguyễn Ánh xây dựng năm 1790. Ban đầu, nó có tên là Kinh Lớn (nghĩa là "con kênh to lớn") vì là con kênh trọng yếu giúp thuyền bè chạy thẳng vào thành. Thời Pháp thuộc, người Pháp cũng gọi Kinh Lớn với tên tương tự trong tiếng Pháp là Grand. Người Việt đôi khi còn gọi Kinh Lớn là Kinh Chợ Vải vì nơi đây hoạt động buôn bán vải vóc khá nhộn nhịp. Sau đó, Kinh Lớn được đổi tên thành kênh Charner theo tên đô đốc Charner - người ban hành quy định giới hạn địa phận thành phố này. Hai đường xe chạy hai bên bờ kênh mang tên Rigault de Genouilly và Charner (mặc dù đường Charner cũng được gọi là Canton do có nhiều người Hoa vùng Quảng Đông tập trung buôn bán vải vóc)

Vì lưu lượng hàng hóa vận chuyển tấp nập nên Kinh Lớn dần dần trở nên ô nhiễm nặng khiến người Pháp phải cho lấp kênh đào này, cùng với con đường ở hai bờ để trở thành đại lộ rộng lớn mang tên Đại lộ Charner vào năm 1887. Tuy nhiên, người Sài Gòn khi đó lại thường gọi bằng cái tên dân gian là đường Kinh Lấp (nghĩa là "con kênh bị lấp đất"). 

Cho đến năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đổi tên con đường này thành Đại lộ Nguyễn Huệ và được sử dụng cho đến ngày nay.
Đại lộ Charner nối liền một đầu là Dinh Đốc Lý (nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố) và đầu kia là bờ sông Sài Gòn (nay gọi là Bến Bạch Đằng).
Phố đi bộ Nguyễn Huệ trước đây là một kênh đào do do Nguyễn Ánh xây dựng năm 1790.

Nơi đây khởi thủy là con kênh dẫn nước từ sông Sài Gòn vào thành Gia Định (còn gọi thành Bát Quái) do Nguyễn Ánh xây dựng năm 1790. Ban đầu, nó có tên là Kinh Lớn (nghĩa là "con kênh to lớn") vì là con kênh trọng yếu giúp thuyền bè chạy thẳng vào thành. Thời Pháp thuộc, người Pháp cũng gọi Kinh Lớn với tên tương tự trong tiếng Pháp là Grand. Người Việt đôi khi còn gọi Kinh Lớn là Kinh Chợ Vải vì nơi đây hoạt động buôn bán vải vóc khá nhộn nhịp. Sau đó, Kinh Lớn được đổi tên thành kênh Charner theo tên đô đốc Charner - người ban hành quy định giới hạn địa phận thành phố này. Hai đường xe chạy hai bên bờ kênh mang tên Rigault de Genouilly và Charner (mặc dù đường Charner cũng được gọi là Canton do có nhiều người Hoa vùng Quảng Đông tập trung buôn bán vải vóc)

Vì lưu lượng hàng hóa vận chuyển tấp nập nên Kinh Lớn dần dần trở nên ô nhiễm nặng khiến người Pháp phải cho lấp kênh đào này, cùng với con đường ở hai bờ để trở thành đại lộ rộng lớn mang tên Đại lộ Charner vào năm 1887. Tuy nhiên, người Sài Gòn khi đó lại thường gọi bằng cái tên dân gian là đường Kinh Lấp (nghĩa là "con kênh bị lấp đất").

Cho đến năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đổi tên con đường này thành Đại lộ Nguyễn Huệ và được sử dụng cho đến ngày nay.
Đại lộ Charner nối liền một đầu là Dinh Đốc Lý (nay là trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố) và đầu kia là bờ sông Sài Gòn (nay gọi là Bến Bạch Đằng).

Xem Thêm