Sài Gòn Thập Niên 60 và 70

Chúng ta trở về Sài Gòn với những cảnh thanh bình xen lẫn những khói lửa vào những thập niên 60 và 70. (THS)
Chúng ta trở về Sài Gòn với những cảnh thanh bình xen lẫn những khói lửa vào những thập niên 60 và 70. (THS)
Góc đường Lê Lợi và Tự Do năm 1968.
Góc đường Lê Lợi và Tự Do năm 1968.
Một người phụ nữ Long Xuyên bán hoa thờ cho người theo đạo Hòa Hảo. Ngày 13/8/1965.
Một người phụ nữ Long Xuyên bán hoa thờ cho người theo đạo Hòa Hảo. Ngày 13/8/1965.
Trên đường phố Sài Gòn. Ngày 29/10/1965.
Trên đường phố Sài Gòn. Ngày 29/10/1965.
Pa nô, áp phích trên đường phố Sài Gòn.
Pa nô, áp phích trên đường phố Sài Gòn.
Vào khoảng năm 1976 -1977 người dân tóc để dài bị cắt giữa đường phố.
- ad LT
Vào khoảng năm 1976 -1977 người dân tóc để dài bị cắt giữa đường phố.
- ad LT
Người thanh niên bị dẫn ra đường biêu riếu vì tội mê nhảy đầm sau 1975.
- ad LT
Người thanh niên bị dẫn ra đường biêu riếu vì tội mê nhảy đầm sau 1975.
- ad LT
Saigon 1967
Đại Lộ Nguyễn Huệ, phía trước Tòa Nhà Đô Chính Saigon (nay là Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh)
photo by Robert Gene Marshall
 
Saigon Street view - Nguyen-Hue Boulevard
Saigon 1967
Đại Lộ Nguyễn Huệ, phía trước Tòa Nhà Đô Chính Saigon (nay là Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh)
photo by Robert Gene Marshall

Saigon Street view - Nguyen-Hue Boulevard
SAIGON June 1963 - Đường Tự Do, Thương xá EDEN, KS Continental Palace & QUỐC HỘI. 

Tòa nhà Quốc Hội, nay là Nhà hát lớn Thành Phố.
Photo by Folklore Atelier
SAIGON June 1963 - Đường Tự Do, Thương xá EDEN, KS Continental Palace & QUỐC HỘI.

Tòa nhà Quốc Hội, nay là Nhà hát lớn Thành Phố.
Photo by Folklore Atelier
Tòa nhà Quốc Hội 1965-
Photo by Folklore Atelier

https://farm9.staticflickr.com/8276/8971316647_3fc86e8034_o.jpghttps://www.flickr.com/photos/folkloreatelier/8971316647/in/photostream/
Tòa nhà Quốc Hội 1965-
Photo by Folklore Atelier

https://farm9.staticflickr.com/8276/8971316647_3fc86e8034_o.jpghttps://www.flickr.com/photos/folkloreatelier/8971316647/in/photostream/

Xem Thêm