Sài Gòn Thời 1940-1954

Saigon thời Pháp thuộc 
Phố Catinat- thời VNCH là Tự Do, sau 1975 là Đồng Khởi
Saigon thời Pháp thuộc
Phố Catinat- thời VNCH là Tự Do, sau 1975 là Đồng Khởi
Bến Bạch Đằng, tiếng Pháp gọi là Myre de Villers.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Bến Bạch Đằng, tiếng Pháp gọi là Myre de Villers.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Bến Bạch Đằng, tiếng Pháp gọi là Myre de Villers.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Bến Bạch Đằng, tiếng Pháp gọi là Myre de Villers.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Bến Bạch Đằng, tiếng Pháp gọi là Myre de Villers.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Bến Bạch Đằng, tiếng Pháp gọi là Myre de Villers.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Bến Bạch Đằng, tiếng Pháp gọi là Myre de Villers. Quán cà phê The Jokers Point Cafe ngoài trời gợi cho người Pháp một ít niềm nhớ về những quán cà phê ở Pháp.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Bến Bạch Đằng, tiếng Pháp gọi là Myre de Villers. Quán cà phê The Jokers Point Cafe ngoài trời gợi cho người Pháp một ít niềm nhớ về những quán cà phê ở Pháp.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Em bé đang dựa đầu ngủ trên gối thêu, dưới quầy hàng bán nước ngọt tại Bến Bạch Đằng.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Em bé đang dựa đầu ngủ trên gối thêu, dưới quầy hàng bán nước ngọt tại Bến Bạch Đằng.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Về đêm dân buôn bán chiếm đường rầy xe lửa chở gỗ giữa Thủ Dầu Một và Biên Hoà để làm ăn sinh sống. Một cậu bé đang vừa canh một em đang ngủ vừa canh xe đạp để phụ kiếm tiền nuôi gia đình. 
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Về đêm dân buôn bán chiếm đường rầy xe lửa chở gỗ giữa Thủ Dầu Một và Biên Hoà để làm ăn sinh sống. Một cậu bé đang vừa canh một em đang ngủ vừa canh xe đạp để phụ kiếm tiền nuôi gia đình.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Quầy bán hàng di động trên Bến Bạch Đằng (Myre de Villers).
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Quầy bán hàng di động trên Bến Bạch Đằng (Myre de Villers).
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Cuộc sống trên thuyền tại Bến Bạch Đằng (Myre de Villers). Cặp vợ chồng đang làm cua nấu bếp trên thuyền, đằng sau họ là bàn thờ tổ tiên.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Cuộc sống trên thuyền tại Bến Bạch Đằng (Myre de Villers). Cặp vợ chồng đang làm cua nấu bếp trên thuyền, đằng sau họ là bàn thờ tổ tiên.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Cuộc sống trên thuyền về đêm tại Bến Bạch Đằng (Myre de Villers).
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Cuộc sống trên thuyền về đêm tại Bến Bạch Đằng (Myre de Villers).
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Cuộc sống về đêm tại Bến Bạch Đằng (Myre de Villers). Khách hàng và người bán hàng trò chuyện với nhau, hít hà mùi cá với mực nướng.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Cuộc sống về đêm tại Bến Bạch Đằng (Myre de Villers). Khách hàng và người bán hàng trò chuyện với nhau, hít hà mùi cá với mực nướng.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Cuộc sống về đêm tại Bến Bạch Đằng (Myre de Villers). Mặc dầu bảng viết cấm đậu ghe thuyền tại đây, nhưng người dân sống trên thuyền vẫn "thả neo" để sinh sống.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Cuộc sống về đêm tại Bến Bạch Đằng (Myre de Villers). Mặc dầu bảng viết cấm đậu ghe thuyền tại đây, nhưng người dân sống trên thuyền vẫn "thả neo" để sinh sống.
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Phu khiêng đồ lên tầu mỗi tối tại Bến Bạch Đằng (Myre de Villers).
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Phu khiêng đồ lên tầu mỗi tối tại Bến Bạch Đằng (Myre de Villers).
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Các em đang chơi đá bóng bàn mướn tại Bến Bạch Đằng (Myre de Villers). 
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Các em đang chơi đá bóng bàn mướn tại Bến Bạch Đằng (Myre de Villers).
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Người Hoa đang ăn uống trên Bến Bạch Đằng (Myre de Villers).
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Người Hoa đang ăn uống trên Bến Bạch Đằng (Myre de Villers).
Trích từ FB http://saigon.vietnam.free.fr/cafe-saigon_en.php của Jean-Claude Toudy
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Tòa Đô Chính
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Tòa Đô Chính
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Dân SG chờ xem duyệt binh Lễ Quốc Khánh Pháp, phía sau nhà thờ Đức Bà.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Dân SG chờ xem duyệt binh Lễ Quốc Khánh Pháp, phía sau nhà thờ Đức Bà.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950 - Boulevard de la Somme (đại lộ Hàm Nghi).
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950 - Boulevard de la Somme (đại lộ Hàm Nghi).
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950 - Boulevard de la Somme (đại lộ Hàm Nghi).
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950 - Boulevard de la Somme (đại lộ Hàm Nghi).
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Dinh Norodom
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Dinh Norodom
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Mừng ngày Quốc Khánh Pháp.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Mừng ngày Quốc Khánh Pháp.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Chợ Bến Thành.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Chợ Bến Thành.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Nhà hát thành phố được xây vào năm 1900.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Nhà hát thành phố được xây vào năm 1900.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Công viên đằng sau nhà thờ Đức Bà.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Công viên đằng sau nhà thờ Đức Bà.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Rue Catinat (đường Tự Do) trước nhà hát thành phố.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Rue Catinat (đường Tự Do) trước nhà hát thành phố.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950 - Tại phòng trà Le Florence.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950 - Tại phòng trà Le Florence.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Dinh Gia Long.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Dinh Gia Long.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950 - Gần bùng binh công trường Lam Sơn.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950 - Gần bùng binh công trường Lam Sơn.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1/1951 - Hàng không mẫu hạm USS Windham Bay của Hải Quân Mỹ chở khu trục cơ Grumman F8F Bearcat, để viện trợ cho Pháp tại bến Bạch Đằng.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1/1951 - Hàng không mẫu hạm USS Windham Bay của Hải Quân Mỹ chở khu trục cơ Grumman F8F Bearcat, để viện trợ cho Pháp tại bến Bạch Đằng.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1/1951 - Hàng không mẫu hạm USS Windham Bay của Hải Quân Mỹ chở khu trục cơ Grumman F8F Bearcat, để viện trợ cho Pháp tại bến Bạch Đằng.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1/1951 - Hàng không mẫu hạm USS Windham Bay của Hải Quân Mỹ chở khu trục cơ Grumman F8F Bearcat, để viện trợ cho Pháp tại bến Bạch Đằng.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1/1951 - Chuyển máy bay Grumman F8F Bearcat Mỹ chi viện cho Pháp từ Bến Bạch Đằng về sân bay Tân Sơn Nhứt.
Trên đường Paul Blanchy (Hai Bà Trưng, bên trái là chỗ Nhà VH Thanh Niên sau này, bên phải là khu vực Tòa ĐS Pháp)
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1/1951 - Chuyển máy bay Grumman F8F Bearcat Mỹ chi viện cho Pháp từ Bến Bạch Đằng về sân bay Tân Sơn Nhứt.
Trên đường Paul Blanchy (Hai Bà Trưng, bên trái là chỗ Nhà VH Thanh Niên sau này, bên phải là khu vực Tòa ĐS Pháp)
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
cảnh này ở đâu ai biết không ?
cảnh này ở đâu ai biết không ?
dinh Độc Lập (thời Pháp thuộc)
dinh Độc Lập (thời Pháp thuộc)
Cinema Rex
Cinema Rex
Sài Gòn 1950 - Một người mẹ và đứa bé trai ngồi cạnh bờ sông.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Một người mẹ và đứa bé trai ngồi cạnh bờ sông.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950 - Một gia đình người Hoa đang ăn chiều tại một quán lề đường.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950 - Một gia đình người Hoa đang ăn chiều tại một quán lề đường.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950 - Cảnh sát Việt Nam đứng xếp hát chờ lệnh tại một ty cảnh sát. 
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950 - Cảnh sát Việt Nam đứng xếp hát chờ lệnh tại một ty cảnh sát.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Phố Tầu Chợ Lớn 1952.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Phố Tầu Chợ Lớn 1952.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Phố Tầu Chợ Lớn 1952.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Phố Tầu Chợ Lớn 1952.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950 - Cảnh sát giao thông.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950 - Cảnh sát giao thông.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Phố Tầu Chợ Lớn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Phố Tầu Chợ Lớn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Phố Tầu Chợ Lớn 1952.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Phố Tầu Chợ Lớn 1952.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1952 - Đường Catinat (đường Tự Do sau này).
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1952 - Đường Catinat (đường Tự Do sau này).
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950 - Đường Đồng Khánh với đường sắt xe điện. Nhà phố treo cờ Pháp và Trung Hoa Dân Quốc.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950 - Đường Đồng Khánh với đường sắt xe điện. Nhà phố treo cờ Pháp và Trung Hoa Dân Quốc.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1952 - Giác hơi.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1952 - Giác hơi.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 4/1952 - Học sinh Đông Dương cầm cờ chào mừng ngày độc lập.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 4/1952 - Học sinh Đông Dương cầm cờ chào mừng ngày độc lập.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 4/1952 - Học sinh Đông Dương cầm cờ chào mừng ngày độc lập.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 4/1952 - Học sinh Đông Dương cầm cờ chào mừng ngày độc lập.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Lăng Ông Bà Chiểu 1952.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Lăng Ông Bà Chiểu 1952.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Lăng Ông Bà Chiểu 1952.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Lăng Ông Bà Chiểu 1952.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950 - Ngã tư Tổng Đốc Phương và Đồng Khánh, ngày nay là Châu Văn Liêm và Trần Hưng Đạo. Đường rầy xe điện rẽ về trung tâm thành phố Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Chợ Lớn 1950 - Ngã tư Tổng Đốc Phương và Đồng Khánh, ngày nay là Châu Văn Liêm và Trần Hưng Đạo. Đường rầy xe điện rẽ về trung tâm thành phố Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1952. 
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1952.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1952.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1952.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1952. Một cụ gìa bán thuốc lá.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1952. Một cụ gìa bán thuốc lá.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950. Toà đô chính.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950. Toà đô chính.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950. Dinh Norodom (Sau thời Pháp là dinh Tổng Thống). Thập niên 60 được xây lại và gọi là dinh Độc Lập.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950. Dinh Norodom (Sau thời Pháp là dinh Tổng Thống). Thập niên 60 được xây lại và gọi là dinh Độc Lập.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn. Một người đàn bà đang bán nghiều sò.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn. Một người đàn bà đang bán nghiều sò.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn. Tắm sông.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn. Tắm sông.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn. Tắm sông.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn. Tắm sông.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn. Tắm sông.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn. Tắm sông.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950 - Cuộc sống của thuyền nhân trên sông Sài Gòn.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1952.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1952.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/ 1950 - Đường Rue Catinat - Lê Thánh Tôn cạnh bên công viên Chi Lăng nay là tòa nhà Vincom.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/ 1950 - Đường Rue Catinat - Lê Thánh Tôn cạnh bên công viên Chi Lăng nay là tòa nhà Vincom.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950 - Tòa đô chính.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950 - Tòa đô chính.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950 - Hai nữ tu Công Giáo đi tới nhà thờ Đức Bà.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950 - Hai nữ tu Công Giáo đi tới nhà thờ Đức Bà.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950 - Hai nữ tu Công Giáo đi tới nhà thờ Đức Bà.
Hình từ FB của Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950 - Hai nữ tu Công Giáo đi tới nhà thờ Đức Bà.
Hình từ FB của Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Những sĩ quan Pháp đang ăn uống tại quán cà phê Lagion.
Hinh từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Những sĩ quan Pháp đang ăn uống tại quán cà phê Lagion.
Hinh từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950 - Quán cà phê tại hotel Continental.
Hình từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 3/1950 - Quán cà phê tại hotel Continental.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB Dung Dang 
Posted by Admin ĐN
Sài Gòn 1950.
Hình từ FB Dung Dang
Posted by Admin ĐN

Xem Thêm