Sài Gòn thời 1965-1975

ảnh đẹp ... đâu thế ?
ảnh đẹp ... đâu thế ?
cầu Sài Gòn
cầu Sài Gòn
nhà thờ đức bà
nhà thờ đức bà
ngã tư ngô quyền - trần hưng đạo, quận 5 ngày nay (theo Koi Phan)
ngã tư ngô quyền - trần hưng đạo, quận 5 ngày nay (theo Koi Phan)
trường gia long - nguyễn thị minh khai (theo Koi Phan)
trường gia long - nguyễn thị minh khai (theo Koi Phan)
ủy ban nhân dân quận 3 (theo Koi Phan)
ủy ban nhân dân quận 3 (theo Koi Phan)

Xem Thêm