Sài Gòn Thời Tiền Chiến

đường Pellerin năm 1904- Pasteur ngày nay
đường Pellerin năm 1904- Pasteur ngày nay
chùa Thiên Hậu
chùa Thiên Hậu
Rue Catinat - nay là đường Đồng Khởi
Rue Catinat - nay là đường Đồng Khởi
Nhà thờ Đức Bà
Nhà thờ Đức Bà
Continental Hotel
Continental Hotel
Boulevard Chanrner - đường nguyễn huệ ngày nay, còn "vue du pelil Tramway" thì mình không biết ...
Boulevard Chanrner - đường nguyễn huệ ngày nay, còn "vue du pelil Tramway" thì mình không biết ...
Rue de Canton - đường Triệu Quang Phục ngày nay
Rue de Canton - đường Triệu Quang Phục ngày nay
chợ Bến Thành năm 1922.
chợ Bến Thành năm 1922.
nhà hát thành phố
nhà hát thành phố
đẹp nhỉ
đẹp nhỉ
Hôtel des Postes - Bưu điện Thành Phố ngày nay
Hôtel des Postes - Bưu điện Thành Phố ngày nay
đoạn phía Bắc đường Catinat. thanh bình ghê
đoạn phía Bắc đường Catinat. thanh bình ghê
đừng nói đây là Bến Nhà Rồng nha
đừng nói đây là Bến Nhà Rồng nha
Trại Bộ Binh Pháp ở Bến Đình, Vũng Tàu (theo Truong Thanh Liem )
Trại Bộ Binh Pháp ở Bến Đình, Vũng Tàu (theo Truong Thanh Liem )
Trong ảnh là Maurice Long và Sarraut.
Maurice Long, khi đó là Toàn quyền Đông Dương, còn Sarraut là Bộ trưởng Bộ thuộc địa. Maurice Long được bổ nhiệm vào năm 1919 và đã chết trên đường trở về đất liền năm 1923.
Trong ảnh là Maurice Long và Sarraut.
Maurice Long, khi đó là Toàn quyền Đông Dương, còn Sarraut là Bộ trưởng Bộ thuộc địa. Maurice Long được bổ nhiệm vào năm 1919 và đã chết trên đường trở về đất liền năm 1923.
1920 - Quảng trường phía trước nhà hát thành phố.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Quảng trường phía trước nhà hát thành phố.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Nhà Hát Lớn.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Nhà Hát Lớn.
Hình của Ludovic-Crespin
Lê Lợi ngày nay
Lê Lợi ngày nay
1920 - Nhà thờ Đức Bà, nhìn từ mặt sau. 
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Nhà thờ Đức Bà, nhìn từ mặt sau.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Mặt tiền của nhà thờ Đức Bà. 
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Mặt tiền của nhà thờ Đức Bà.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Quảng trường nhà thờ Đức bà, các bức tượng của Đức Giám mục Pigneau Behaine.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Quảng trường nhà thờ Đức bà, các bức tượng của Đức Giám mục Pigneau Behaine.
Hình của Ludovic-Crespin
Các pho tượng và cao ốc của thành phố thời bấy giờ.
Các pho tượng và cao ốc của thành phố thời bấy giờ.
1920 - Hotel de Ville. Toà đô chính.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Hotel de Ville. Toà đô chính.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Rond point entre le boulevard Charner et le bd Bonnard. Vườn hoa gần tòa đô chính.
Hình của Ludovic-Crespin
Góc Nguyễn Huệ và Lê Lợi ngày nay.
1920 - Rond point entre le boulevard Charner et le bd Bonnard. Vườn hoa gần tòa đô chính.
Hình của Ludovic-Crespin
Góc Nguyễn Huệ và Lê Lợi ngày nay.
1920 - Justice de paix. Trụ sở toà án.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Justice de paix. Trụ sở toà án.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Palais du lieutenant gouverneur de Cochinchine. Dinh thống đốc Nam Kỳ.
Hình của Ludovic-Crespin
Dinh Gia Long
1920 - Palais du lieutenant gouverneur de Cochinchine. Dinh thống đốc Nam Kỳ.
Hình của Ludovic-Crespin
Dinh Gia Long
các mặt của tòa nhà ảnh trước
các mặt của tòa nhà ảnh trước
1920 - Quai de Belgique, messagerie fluviales. Đường Quai de Belgique nay là đường Tôn Đức Thắng.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Quai de Belgique, messagerie fluviales. Đường Quai de Belgique nay là đường Tôn Đức Thắng.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Chợ Bến Thành.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Chợ Bến Thành.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Toàn cảnh chợ Bến Thành.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Toàn cảnh chợ Bến Thành.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Góc phố Catinat - Lagrandière
Góc Lý Tự Trọng - Đồng Khởi ngày nay
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Góc phố Catinat - Lagrandière
Góc Lý Tự Trọng - Đồng Khởi ngày nay
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Pont tournant, quai de Belgique.
Sông Sài Gòn và cầu Khánh Hội.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Pont tournant, quai de Belgique.
Sông Sài Gòn và cầu Khánh Hội.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Grand Pont des Messageries.
Cây cầu của hãng vận tải Messageries Maritimes nay là cầu Mống.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Grand Pont des Messageries.
Cây cầu của hãng vận tải Messageries Maritimes nay là cầu Mống.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Bốn cha con ở Sài Gòn 
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Bốn cha con ở Sài Gòn
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Sông Sài Gòn, cột cờ Thủ Ngữ.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Sông Sài Gòn, cột cờ Thủ Ngữ.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Place de la Douane. Trụ sở của Cục hải quan. 
Hình của Ludovic-Crespin.
1920 - Place de la Douane. Trụ sở của Cục hải quan.
Hình của Ludovic-Crespin.
Hạ thủy tàu Albert Sarraut
Hạ thủy tàu Albert Sarraut
1920 - Le maréchal Joffre au champ de courses à Saigon.
Hình của Ludovic-Crespin.

Thống chế Joffre tại trường đua Phú Thọ
1920 - Le maréchal Joffre au champ de courses à Saigon.
Hình của Ludovic-Crespin.

Thống chế Joffre tại trường đua Phú Thọ
1920 - Marché de Cholon. Khu vực buôn bán ở Chợ Lớn.
Hình của Ludovic-Crespin 

chợ Bình Tây phải ko ?
1920 - Marché de Cholon. Khu vực buôn bán ở Chợ Lớn.
Hình của Ludovic-Crespin

chợ Bình Tây phải ko ?
1920 - Thương phố Trung Hoa.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Thương phố Trung Hoa.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Pont en X à Cholon, construit par Brossard et Mopin. Cầu X ở Chợ Lớn, do kiến trúc sư Brossard và Mopin xây dựng.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Pont en X à Cholon, construit par Brossard et Mopin. Cầu X ở Chợ Lớn, do kiến trúc sư Brossard và Mopin xây dựng.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Rizerie chinoise. Nhà máy xay gạo của người Hoa.
Hình của Ludovic-Crespin
1920 - Rizerie chinoise. Nhà máy xay gạo của người Hoa.
Hình của Ludovic-Crespin
Cầu X ở Chợ Lớn.
Cầu X ở Chợ Lớn.
Phố của người Hoa.
Phố của người Hoa.
Chợ Lớn.
Chợ Lớn.
nếu không nhầm thì đây là chùa Thiên Hậu hay Hội quán Tuệ Thành , 710 nguyễn trãi thì phải ?
nếu không nhầm thì đây là chùa Thiên Hậu hay Hội quán Tuệ Thành , 710 nguyễn trãi thì phải ?
Rue de Paris ngày nay là đường Phùng Hưng, gần khu vực chợ Kim Biên.
Rue de Paris ngày nay là đường Phùng Hưng, gần khu vực chợ Kim Biên.
Tòa bố chính Chợ Lớn, nay là Đại học Y Dược TP.HCM(từ năm 1977)
Tòa bố chính Chợ Lớn, nay là Đại học Y Dược TP.HCM(từ năm 1977)
mình đoán là sở thú, ai biết chính xác không ?
mình đoán là sở thú, ai biết chính xác không ?
đường vào sở thú ... ?
đường vào sở thú ... ?
Thảo cầm viên Sài Gòn
Thảo cầm viên Sài Gòn
Thảo cầm viên Sài Gòn năm 1912.
Thảo cầm viên Sài Gòn năm 1912.
đường Nguyễn Huệ ngày xưa đó ... lạ nhỉ ...
đường Nguyễn Huệ ngày xưa đó ... lạ nhỉ ...
Nhà hát Thành Phố Sài Gòn năm 1910.
Hình từ FB Vinh Saigon
Posted by Admin ĐN
Nhà hát Thành Phố Sài Gòn năm 1910.
Hình từ FB Vinh Saigon
Posted by Admin ĐN
Brodard trên đường Catinat
Hình từ FB Vinh Saigon
Posted by Admin ĐN
Brodard trên đường Catinat
Hình từ FB Vinh Saigon
Posted by Admin ĐN
Lăng Cha Cả. Mộ của Đức Giám Mục Bá Đa Lộc Pierre Joseph Georges Pigneau de Béhaine. Đức Giám Mục mất năm 1799.
Hình từ FB Vinh Saigon
Posted by Admin ĐN
Lăng Cha Cả. Mộ của Đức Giám Mục Bá Đa Lộc Pierre Joseph Georges Pigneau de Béhaine. Đức Giám Mục mất năm 1799.
Hình từ FB Vinh Saigon
Posted by Admin ĐN
MỘT CASINO ĐÁNH BẠC TẠI SAIGON THỜI PHÁP tại góc đường Catinat and Bonnard, bây giờ là Đồng Khởi và Lê Lợi. Hình chụp vào thập niên 1920.
Hình từ FB Vinh Saigon
Posted by Admin ĐN
MỘT CASINO ĐÁNH BẠC TẠI SAIGON THỜI PHÁP tại góc đường Catinat and Bonnard, bây giờ là Đồng Khởi và Lê Lợi. Hình chụp vào thập niên 1920.
Hình từ FB Vinh Saigon
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ Huyện Sỹ tại Quận 1. Tên thật của ông Huyện Sĩ là Lê Phát Đạt 1841-1900, còn có tên gọi là Sỹ, về sau được Pháp phong Huyện hàm, nên còn được gọi là Huyện Sỹ. Ông quê ở làng Bình Lập, tỉnh Tân An nay Long An. Ông là người xây ra nhà thờ này và nhà thờ Gò Vấp.
Hình từ FB Vinh Saigon
Posted by Admin ĐN
Nhà thờ Huyện Sỹ tại Quận 1. Tên thật của ông Huyện Sĩ là Lê Phát Đạt 1841-1900, còn có tên gọi là Sỹ, về sau được Pháp phong Huyện hàm, nên còn được gọi là Huyện Sỹ. Ông quê ở làng Bình Lập, tỉnh Tân An nay Long An. Ông là người xây ra nhà thờ này và nhà thờ Gò Vấp.
Hình từ FB Vinh Saigon
Posted by Admin ĐN
College Chasseloup- Laubat

trường Lê Quí Đôn ngày nay
College Chasseloup- Laubat

trường Lê Quí Đôn ngày nay
1920 - Hàng ăn vĩa hè Sài Gòn.
Hình của Ludovic-Crespin
Posted by Admin ĐN
1920 - Hàng ăn vĩa hè Sài Gòn.
Hình của Ludovic-Crespin
Posted by Admin ĐN
Toà bưu điện.
Posted by Admin ĐN
Toà bưu điện.
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Trước nhà hát lớn.
Posted by Admin ĐN
Trước nhà hát lớn.
Posted by Admin ĐN
Bên trong Bưu Điện Sài Gòn. Bản đồ vẫn còn nhưng tượng đồng đã mất từ lâu.
Hình của George Plante
Posted by Admin ĐN
Bên trong Bưu Điện Sài Gòn. Bản đồ vẫn còn nhưng tượng đồng đã mất từ lâu.
Hình của George Plante
Posted by Admin ĐN
Khu nhà máy xay lúa trên bến Lê Quang Liêm bây giờ là đại lộ Vò Văn Kiệt.
Posted by Admin ĐN
Khu nhà máy xay lúa trên bến Lê Quang Liêm bây giờ là đại lộ Vò Văn Kiệt.
Posted by Admin ĐN
Pháp Đình giờ là Tòa Án Thành Phố.
Posted by Admin ĐN
Pháp Đình giờ là Tòa Án Thành Phố.
Posted by Admin ĐN
Saïgon, Cochinchine 1866 - Vue de la Ville Chinoise (Cholon). Cầu Đại Lộ Đông Tây con rạch nhỏ sau khi lấp đi thành đường Trang Tử. 
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Saïgon, Cochinchine 1866 - Vue de la Ville Chinoise (Cholon). Cầu Đại Lộ Đông Tây con rạch nhỏ sau khi lấp đi thành đường Trang Tử.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Saïgon, Cochinchine 1866 - Vue de la Ville Chinoise (Cholon). Khung cảnh Chợ Lớn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Saïgon, Cochinchine 1866 - Vue de la Ville Chinoise (Cholon). Khung cảnh Chợ Lớn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Saïgon, Cochinchine 1866 - Vue de la Ville Chinoise (Cholon). Khung cảnh Chợ Lớn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Saïgon, Cochinchine 1866 - Vue de la Ville Chinoise (Cholon). Khung cảnh Chợ Lớn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Saïgon, Cochinchine 1866 - Vue de la Ville Chinoise (Cholon). Khung cảnh Chợ Lớn.
Kênh Tàu Hũ nguyên trước là một con rạch nhỏ bị cạn, hẹp lại nên vào năm 1819 vua Gia Long hạ lệnh cho phó tổng trấn Gia Định Huỳnh Công Lý chỉ huy đào vét năm 1819 đào thành kênh và đặt tên là An Thông Hà cũng gọi là Kinh Mới và vì chảy ngang Chợ Lớn nên còn gọi là rạch Chợ Lớn (ảnh: Emile Gsell) 
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Saïgon, Cochinchine 1866 - Vue de la Ville Chinoise (Cholon). Khung cảnh Chợ Lớn.
Kênh Tàu Hũ nguyên trước là một con rạch nhỏ bị cạn, hẹp lại nên vào năm 1819 vua Gia Long hạ lệnh cho phó tổng trấn Gia Định Huỳnh Công Lý chỉ huy đào vét năm 1819 đào thành kênh và đặt tên là An Thông Hà cũng gọi là Kinh Mới và vì chảy ngang Chợ Lớn nên còn gọi là rạch Chợ Lớn (ảnh: Emile Gsell)
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Saïgon, Cochinchine 1866 - Vue de la Ville Chinoise (Cholon). Khung cảnh Chợ Lớn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Saïgon, Cochinchine 1866 - Vue de la Ville Chinoise (Cholon). Khung cảnh Chợ Lớn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Saïgon, Cochinchine 1866 - Vue de la Ville Chinoise (Cholon). Khung cảnh Chợ Lớn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Saïgon, Cochinchine 1866 - Vue de la Ville Chinoise (Cholon). Khung cảnh Chợ Lớn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Saïgon, Cochinchine 1866 - Vue de la Ville Chinoise (Cholon). Khung cảnh Chợ Lớn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Saïgon, Cochinchine 1866 - Vue de la Ville Chinoise (Cholon). Khung cảnh Chợ Lớn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Tháp nước Sài Gòn. Ngày nay là hồ con rùa.
Hình của Alexandre Decoly.
Posted by Admin ĐN
Tháp nước Sài Gòn. Ngày nay là hồ con rùa.
Hình của Alexandre Decoly.
Posted by Admin ĐN
Vue de Saïgon en 1866. Khung cảnh sông Sài Gòn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Vue de Saïgon en 1866. Khung cảnh sông Sài Gòn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Vue de Saïgon en 1866. Khung cảnh sông Sài Gòn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Vue de Saïgon en 1866. Khung cảnh sông Sài Gòn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Vue de Saïgon en 1866. Khung cảnh sông Sài Gòn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN
Vue de Saïgon en 1866. Khung cảnh sông Sài Gòn.
Hình của Emile Gsell
Posted by Admin ĐN

Xem Thêm