Thảm sát Mậu Thân 1968 (linh mục- tu sĩ bị chôn sống)

thảm sát đv khối tôn giáo

1: Cha JB Bửu Đồng (bị quân cộng sản chôn sống) vào Tết Mậu Thân 1968 tại Huế
Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục chụp hình với gia đình Ôn Mệ Ưng Trạo trước Nhà Thờ Phủ Cam, Huế.
Cha Gioan Baotixita Bửu Ðồng đứng hàng đầu, thứ hai từ phải sang trái, gần bên thân phụ là Ôn Ưng Trạo (cháu của Vua Minh Mạng)

Nói tóm lại, về bên Nội: vua Minh-Mạng, tức hoàng đế, sinh Đức Ông Trấn Biên Quận Công. Đức ông sinh Mệ Hường Thuyền. Mệ Hường Thuyền sinh cụ Ưng Trạo là thân sinh của hai linh mục Bửu Đồng và Bửu Hiệp.

Về bên ngoại: Thánh Phaolô Tống Viết Bường sinh bà Tống thị Đạm. Bà Đạm kết hôn với cụ Hồ Văn Bảo sinh cụ Hồ Văn Tháp. Cụ Tháp sinh cụ bà Hồ Thị Nguyệt, kết hôn với cụ Ưng Trạo.
Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Th