Thuyền nhân Việt Nam sau 1975

Thuyền nhân Việt Nam là hiện tượng gần một triệu người người Việt và người Việt gốc Hoa vượt biên khỏi Việt Nam bằng đường biển bắt đầu sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, diễn ra cao điểm vào năm 1978-1979 (năm diễn ra Chiến tranh biên giới Tây Nam và Chiến tranh biên giới phía Bắc) tiếp diễn cho đến giữa thập niên 1980.

Tuy nhiên đến năm 1999 vẫn còn một vài người Việt vượt biên đến Hồng Kông trong khi nhiều người tỵ nạn ứ đọng ở các trại Đông Nam Á vẫn chưa giải quyết xong. Indonesia đóng cửa trại tỵ nạn thuyền nhân Việt Nam ở Galang năm 1996; Thái Lan năm 1997; Philippines năm 1997, Hồng Kông năm 2000, Năm 2001, Cao ủy Tỵ nạn Liên hiệp quốc chính thức dẹp bỏ trại tỵ nạn cuối cùng cho thuyền nhân ở Malaysia, chấm dứt 21 năm Cao ủy Tỵ nạn hợp tác ở nước này để giúp thuyền nhân