Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

Saigon Feb 1969
L to R: MG Nguyen Van Minh, Pres. Nguyen Van Thieu, LtG Tri Brian Wickham
Saigon Feb 1969
L to R: MG Nguyen Van Minh, Pres. Nguyen Van Thieu, LtG Tri Brian Wickham
C3638-6

C3638-6
C3638-6

C3638-6
Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nông dân trong cuộc Cải cách điền địa năm 1970.
Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nông dân trong cuộc Cải cách điền địa năm 1970.
Ngày 4/9/1971 Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng vợ là bà Nguyễn Thị Mai Anh khánh thành Bệnh viện Vì Dân.

Bệnh viện Vì Dân được xây dựng do bà Nguyễn Thị Mai Anh vận động quyên tiền từ thiện của nhiều người bao gồm thân hào nhân sĩ, thương gia, kỹ nghệ gia…
Bệnh Viện Vì Dân ngày xưa là Bệnh Viện tư, nhưng được điều hành như Bệnh Viện công, nghĩa là không thu viện phí, không thu tiền khám chữa bệnh, không thu tiền các loại thuốc thông dụng có sẵn ở Bệnh Viện, người dân vào khám chữa được miễn phí hoàn toàn.
Sau năm 1975 Bệnh viện Vì Dân đổi tên thành bệnh viện Thống Nhất.
Hiện nay Bệnh viện Thống Nhất chỉ khám chữa bệnh cho cán bộ trung, cao cấp của Đảng cộng sản.
Ngày 4/9/1971 Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng vợ là bà Nguyễn Thị Mai Anh khánh thành Bệnh viện Vì Dân.

Bệnh viện Vì Dân được xây dựng do bà Nguyễn Thị Mai Anh vận động quyên tiền từ thiện của nhiều người bao gồm thân hào nhân sĩ, thương gia, kỹ nghệ gia…
Bệnh Viện Vì Dân ngày xưa là Bệnh Viện tư, nhưng được điều hành như Bệnh Viện công, nghĩa là không thu viện phí, không thu tiền khám chữa bệnh, không thu tiền các loại thuốc thông dụng có sẵn ở Bệnh Viện, người dân vào khám chữa được miễn phí hoàn toàn.
Sau năm 1975 Bệnh viện Vì Dân đổi tên thành bệnh viện Thống Nhất.
Hiện nay Bệnh viện Thống Nhất chỉ khám chữa bệnh cho cán bộ trung, cao cấp của Đảng cộng sản.
Ngày 26-3-1970, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tiến hành Cải cách điền địa (Luật "Người cày có ruộng") và lấy ngày này làm Ngày Nông Dân. 

Bộ luật rút bớt ruộng đất của địa chủ và cấp không 1,5 triệu ha ruộng lúa cho hơn 80 vạn nông dân.
Địa chủ được bồi thường 20% bằng tiền mặt và 80% bằng công khố phiếu trả 10% lãi trong tám năm. Giá trị của đất ruộng quy định là 2,5 lần giá năng suất thóc từ khoảnh đất đó.

Ruộng đất thu về được ưu tiên cấp phát miễn phí cho tá điền (3 ha ở Nam phần và 1 ha ở Cao nguyên, duyên hải Trung phần). Điền chủ trực tiếp canh tác chỉ được giữ tối đa 15 ha ở Nam Phần hay 5 ha ở Trung Phần.
Ngày 26-3-1970, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tiến hành Cải cách điền địa (Luật "Người cày có ruộng") và lấy ngày này làm Ngày Nông Dân.

Bộ luật rút bớt ruộng đất của địa chủ và cấp không 1,5 triệu ha ruộng lúa cho hơn 80 vạn nông dân.
Địa chủ được bồi thường 20% bằng tiền mặt và 80% bằng công khố phiếu trả 10% lãi trong tám năm. Giá trị của đất ruộng quy định là 2,5 lần giá năng suất thóc từ khoảnh đất đó.

Ruộng đất thu về được ưu tiên cấp phát miễn phí cho tá điền (3 ha ở Nam phần và 1 ha ở Cao nguyên, duyên hải Trung phần). Điền chủ trực tiếp canh tác chỉ được giữ tối đa 15 ha ở Nam Phần hay 5 ha ở Trung Phần.
Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tặng quà cho các Hướng đạo sinh, trong ngày này có 5000 trẻ em tụ tập chào mừng lễ hội Trung thu tại công viên Tao Đàn, Sài Gòn ngày 26/9/1969.

[26 September 1969] Mid-Autumn Festival Celebration -- President Nguyen Van Thieu presents gifts to some of the 5,000 Saigon youngsters who gathered in Tao Dan Park to celebrate the Mid-Autumn Festival,  September  26. Douglas Pike Photograph Collection
Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tặng quà cho các Hướng đạo sinh, trong ngày này có 5000 trẻ em tụ tập chào mừng lễ hội Trung thu tại công viên Tao Đàn, Sài Gòn ngày 26/9/1969.

[26 September 1969] Mid-Autumn Festival Celebration -- President Nguyen Van Thieu presents gifts to some of the 5,000 Saigon youngsters who gathered in Tao Dan Park to celebrate the Mid-Autumn Festival, September 26. Douglas Pike Photograph Collection
Ngày này năm xưa

Ngày 26-3-1970, dưới thể chế VNCH, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã cho ban hành luật Người cày có ruộng và lấy ngày này làm Ngày Nông Dân.

Cho đến ngày 28-2-1973 đã có 858.821 tá điền được sở hữu 1.003.323 ha ruộng đất. Mọi nông dân miền Nam đều có ruộng cày.

Chương trình Người cày có ruộng đã tạo ra một tầng lớp tiểu và trung điền chủ lên đến 1,3 triệu người.

Cơ sở hạ tầng được phát triển, nhân lực xây dựng nông thôn được tăng cường và các kỹ thuật canh tác mới được khuyến khích và nghiên cứu áp dụng.

Ngân Hàng Phát Triển Nông Thôn được thành lập. Nông dân được vay lãi với lãi suất thấp để đầu tư sản xuất.

Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp được đưa về nông thôn. Nông dân bắt đầu trang bị cơ giới để canh tác, sử dụng phân bón hóa học, cải tiến giống lúa, trồng lúa Thần Nông, tăng gia chăn nuôi gia súc lai giống.

Năng suất lao động trong sản xuất lúa gạo tăng lên nhanh chóng. Năm 1974, sản lượng gạo sản xuất đã tăng đến 7,2 triệu tấn, đời sống của nông dân miền Nam được cải thiện một cách rõ rệt.
Ngày này năm xưa

Ngày 26-3-1970, dưới thể chế VNCH, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã cho ban hành luật Người cày có ruộng và lấy ngày này làm Ngày Nông Dân.

Cho đến ngày 28-2-1973 đã có 858.821 tá điền được sở hữu 1.003.323 ha ruộng đất. Mọi nông dân miền Nam đều có ruộng cày.

Chương trình Người cày có ruộng đã tạo ra một tầng lớp tiểu và trung điền chủ lên đến 1,3 triệu người.

Cơ sở hạ tầng được phát triển, nhân lực xây dựng nông thôn được tăng cường và các kỹ thuật canh tác mới được khuyến khích và nghiên cứu áp dụng.

Ngân Hàng Phát Triển Nông Thôn được thành lập. Nông dân được vay lãi với lãi suất thấp để đầu tư sản xuất.

Chương trình cơ giới hóa nông nghiệp được đưa về nông thôn. Nông dân bắt đầu trang bị cơ giới để canh tác, sử dụng phân bón hóa học, cải tiến giống lúa, trồng lúa Thần Nông, tăng gia chăn nuôi gia súc lai giống.

Năng suất lao động trong sản xuất lúa gạo tăng lên nhanh chóng. Năm 1974, sản lượng gạo sản xuất đã tăng đến 7,2 triệu tấn, đời sống của nông dân miền Nam được cải thiện một cách rõ rệt.

Xem Thêm