Trận chiến Điện Biên Phủ 1954

Tiêu đề: Lính dù thuộc tiểu đoàn tăng viện đang tiếp đất gần một cứ điểm thuộc cụm phía Nam tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-40 R16
Thời điểm: 16/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy
Tiêu đề: Lính dù thuộc tiểu đoàn tăng viện đang tiếp đất gần một cứ điểm thuộc cụm phía Nam tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-40 R16
Thời điểm: 16/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy
Tiêu đề: Binh lính trong giao thông hào quanh bãi đáp máy bay tại Điện Biên Phủ
Phông tham chiếu: NVN 54-40 R29
Thời điểm: 16/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy
Tiêu đề: Binh lính trong giao thông hào quanh bãi đáp máy bay tại Điện Biên Phủ
Phông tham chiếu: NVN 54-40 R29
Thời điểm: 16/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy
Tiêu đề: Tù binh Việt Minh bị thương đang bị dẫn giải về hậu cứ của cứ điểm ĐBP.
Phông tham chiếu: NVN 54-44 R01
Thời điểm: 19-22/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Tiêu đề: Tù binh Việt Minh bị thương đang bị dẫn giải về hậu cứ của cứ điểm ĐBP.
Phông tham chiếu: NVN 54-44 R01
Thời điểm: 19-22/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Tiêu đề: Trong trận ĐBP, trung tá Lăng-le tư lệnh nhóm dù số 2 mặt trận ĐBP cùng với binh sĩ.
Phông tham chiếu: NVN 54-44 R08
Thời điểm: 19-22/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Tiêu đề: Trong trận ĐBP, trung tá Lăng-le tư lệnh nhóm dù số 2 mặt trận ĐBP cùng với binh sĩ.
Phông tham chiếu: NVN 54-44 R08
Thời điểm: 19-22/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Tiêu đề: Viên thiếu tá bác sĩ quân y Gờ-rô-vin đang tiến hành tiểu phẫu trong lán cứu thương tại ĐBP.
Phông tham chiếu: NVN 54-45 R20
Thời điểm: 19/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Tiêu đề: Viên thiếu tá bác sĩ quân y Gờ-rô-vin đang tiến hành tiểu phẫu trong lán cứu thương tại ĐBP.
Phông tham chiếu: NVN 54-45 R20
Thời điểm: 19/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Tiêu đề: Họp hành quân tại chỉ huy sở của quan năm Lăng-le, tư lệnh dù mặt trận ĐBP đang ngồi trước các sĩ quan thuộc cấp gồm (từ trái qua phải) quan ba Bô-ten-la chỉ huy tiểu đoàn dù bản xứ số 5, quan ba Bi-ghi-ác (Buff: Bi-gia) chỉ huy tiểu đoàn dù thuộc địa số 6, quan ba Tua-rê chỉ huy tiểu đoàn dù xung kích số 8, quan tư Lăng-le (?) và quan ba Xơ-goanh Pa-di.
Phông tham chiếu: NVN 54-49 R55
Thời điểm: 27/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Tiêu đề: Họp hành quân tại chỉ huy sở của quan năm Lăng-le, tư lệnh dù mặt trận ĐBP đang ngồi trước các sĩ quan thuộc cấp gồm (từ trái qua phải) quan ba Bô-ten-la chỉ huy tiểu đoàn dù bản xứ số 5, quan ba Bi-ghi-ác (Buff: Bi-gia) chỉ huy tiểu đoàn dù thuộc địa số 6, quan ba Tua-rê chỉ huy tiểu đoàn dù xung kích số 8, quan tư Lăng-le (?) và quan ba Xơ-goanh Pa-di.
Phông tham chiếu: NVN 54-49 R55
Thời điểm: 27/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Tiêu đề: Viên hạ sỹ quan thuộc Tiểu đoàn dù xung kích số 8 trong trận mở tuyến đường giữa ĐBP và cụm phòng ngự phía Nam (cụm Hồng Cúm).
Phông tham chiếu: NVN 54-48 R10
Thời điểm: 26/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Tiêu đề: Viên hạ sỹ quan thuộc Tiểu đoàn dù xung kích số 8 trong trận mở tuyến đường giữa ĐBP và cụm phòng ngự phía Nam (cụm Hồng Cúm).
Phông tham chiếu: NVN 54-48 R10
Thời điểm: 26/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Tiêu đề: Trung uý bác sĩ quân y Giắc Gin-đờ-rây thực hiện tiểu phẫu trong lán cứu thương ở ĐBP.
Phông tham chiếu: NVN 54-49 R45
Thời điểm: 27/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Tiêu đề: Trung uý bác sĩ quân y Giắc Gin-đờ-rây thực hiện tiểu phẫu trong lán cứu thương ở ĐBP.
Phông tham chiếu: NVN 54-49 R45
Thời điểm: 27/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Tiêu đề: Thương binh trận ĐBP đang được đưa lên máy bay tải thương Đa-kô-ta đậu trên đường băng khu cứ điểm.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 R13
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Tiêu đề: Thương binh trận ĐBP đang được đưa lên máy bay tải thương Đa-kô-ta đậu trên đường băng khu cứ điểm.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 R13
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Trong trận ĐBP, mồ chôn lính chết trận được đào ngay tại cụm phòng ngự Hồng Cúm nằm ở phía Nam khu cứ điểm.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 R46
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Trong trận ĐBP, mồ chôn lính chết trận được đào ngay tại cụm phòng ngự Hồng Cúm nằm ở phía Nam khu cứ điểm.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 R46
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Tiến vào trung tâm
Tiến vào trung tâm
Trận chiến ác liệt trên đồi A1
Trận chiến ác liệt trên đồi A1
Tù binh Pháp
Tù binh Pháp
Lính Pháp quan sát hàng tiếp tế đang thả xuống.
Lính Pháp quan sát hàng tiếp tế đang thả xuống.
Tướng Đờ cát và bộ chỉ huy của Pháp ở ĐBP đầu hàng.
Tướng Đờ cát và bộ chỉ huy của Pháp ở ĐBP đầu hàng.
Xe thồ chở lương thực.
Xe thồ chở lương thực.
Lính tù binh Pháp
Lính tù binh Pháp
Thuyền bè chuyển lương thực
Thuyền bè chuyển lương thực
Pháo cao xạ
Pháo cao xạ
Dân công
Dân công
Kéo pháo
Kéo pháo
Đoàn xe vận tải đang được che giấu bằng cây rừng.
Đoàn xe vận tải đang được che giấu bằng cây rừng.
Võ Nguyên Giáp thị sát chiến trường.
Võ Nguyên Giáp thị sát chiến trường.
Hồ Chí Minh và đoàn cố vấn Trung Quốc
Hồ Chí Minh và đoàn cố vấn Trung Quốc
Mệnh lệnh thời gian tấn công
Mệnh lệnh thời gian tấn công
Võ Nguyên Giáp-tổng chỉ huy quân đội.
Võ Nguyên Giáp-tổng chỉ huy quân đội.
Bản làng của đồng bào Thái tại thung lũng Điện Biên Phủ trước khi xảy ra chiến sự
Bản làng của đồng bào Thái tại thung lũng Điện Biên Phủ trước khi xảy ra chiến sự
Quân Pháp được tiếp tế thịt cừu
Quân Pháp được tiếp tế thịt cừu
Lính Pháp ngâm chân sau khi hành quân
Lính Pháp ngâm chân sau khi hành quân
Đại Uý Phabrio ở ĐBP cuối năm 1953
Đại Uý Phabrio ở ĐBP cuối năm 1953
Máy bay tiếp tế cho Điện Biên Phủ
Máy bay tiếp tế cho Điện Biên Phủ
Cha cố đạo làm lễ Thánh ở Điện Biên Phủ năm 1953
Cha cố đạo làm lễ Thánh ở Điện Biên Phủ năm 1953
Lính Pháp được tiếp tế thịt cừu
Lính Pháp được tiếp tế thịt cừu
Người lính Việt trong quân đội Pháp đang làm thịt gà
Người lính Việt trong quân đội Pháp đang làm thịt gà
Cứ điểm Điện Biên Phủ tháng 1 năm 1954.
Cứ điểm Điện Biên Phủ tháng 1 năm 1954.
Máy bay Pháp đưa tử sĩ về Hà Nội
Máy bay Pháp đưa tử sĩ về Hà Nội
Điện Biên Phủ ngày 20. 11. 1953
Điện Biên Phủ ngày 20. 11. 1953
Điện Biên Phủ ngày 20. 11. 1953
Điện Biên Phủ ngày 20. 11. 1953
Điện Biên Phủ ngày 21.11.1953
Điện Biên Phủ ngày 21.11.1953
Quan ba Bigia ở Điện Biên Phủ ngày 23. 11. 1953
Quan ba Bigia ở Điện Biên Phủ ngày 23. 11. 1953
Điện Biên Phủ ngày 24 - 11 - 1953
Điện Biên Phủ ngày 24 - 11 - 1953
Máy bay quân Pháp bị Việt Minh bắn hỏng ở Điện Biên Phủ năm 1954.
Máy bay quân Pháp bị Việt Minh bắn hỏng ở Điện Biên Phủ năm 1954.
Quân Pháp đưa lính bị thương về Hà Nội.
Quân Pháp đưa lính bị thương về Hà Nội.
Lính dù ở ĐBP tháng 2 năm 1954
Lính dù ở ĐBP tháng 2 năm 1954
ĐBP tháng 2 năm 1954.
ĐBP tháng 2 năm 1954.
Quân Pháp những ngày đầu ở Điện Biên Phủ.
Quân Pháp những ngày đầu ở Điện Biên Phủ.
Người lính Việt trong quân đội Pháp ở ĐBP
Người lính Việt trong quân đội Pháp ở ĐBP
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Posted by Admin ĐN
Lính Pháp tại Điện Biên Phủ, năm 1954.  
Hình của Joe Scherschel từ báo Life.
Posted by Admin ĐN
Lính Pháp tại Điện Biên Phủ, năm 1954.
Hình của Joe Scherschel từ báo Life.
Posted by Admin ĐN
Tranh vẽ về những phi vụ của Không Vận Dân Sự (Civil Air Transport) thuộc tổ chức CIA, để hổ trợ quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ, Đông Dương vào năm 1954.
Posted by Admin ĐN
Tranh vẽ về những phi vụ của Không Vận Dân Sự (Civil Air Transport) thuộc tổ chức CIA, để hổ trợ quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ, Đông Dương vào năm 1954.
Posted by Admin ĐN
Tranh của họa sĩ Mai Văn Diên, Trận Đánh Điện Biên Phủ, 1954. Được tirển lãm bởi Nora Taylor tại Hà Nội.
Posted by Admin ĐN
Tranh của họa sĩ Mai Văn Diên, Trận Đánh Điện Biên Phủ, 1954. Được tirển lãm bởi Nora Taylor tại Hà Nội.
Posted by Admin ĐN
Lính Biệt Động Việt Nam (phía Pháp) tại Điện Biên Phủ.
Posted by Admin ĐN
Lính Biệt Động Việt Nam (phía Pháp) tại Điện Biên Phủ.
Posted by Admin ĐN
Các xe do Trung Quốc viện trợ trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
Các xe do Trung Quốc viện trợ trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Xem Thêm