Trần Dân Tiên, Những Mẩu Chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch

Bìa sách những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch.  
Posted by Admin ĐN
Bìa sách những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch.
Posted by Admin ĐN
Bìa sách những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch (NXB Thanh Niên).
Bìa sách những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch (NXB Thanh Niên).
Bìa sách  những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch - ấn bản của ban tuyên huấn khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, năm 1962.
Posted by Admin ĐN
Bìa sách những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch - ấn bản của ban tuyên huấn khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, năm 1962.
Posted by Admin ĐN
Trong cuốn "Tác phẩm Văn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh" của Hà Minh Đức, NXB Khoa Học Xã Hôi xuất bản năm 1985, trang 132 có đoạn:  "Đáp lại tình cảm mong muốn của đồng bào, và của bạn bè trên thế giới, Hồ Chủ Tịch với bút danh Trần Dân Tiên đã viết tác phẩm "Những mẫu chuyện về đời hoạt động của của Hồ Chủ Tịch"....."
Posted by Admin ĐN
Trong cuốn "Tác phẩm Văn của Chủ Tịch Hồ Chí Minh" của Hà Minh Đức, NXB Khoa Học Xã Hôi xuất bản năm 1985, trang 132 có đoạn: "Đáp lại tình cảm mong muốn của đồng bào, và của bạn bè trên thế giới, Hồ Chủ Tịch với bút danh Trần Dân Tiên đã viết tác phẩm "Những mẫu chuyện về đời hoạt động của của Hồ Chủ Tịch"....."
Posted by Admin ĐN
Mở đầu cuốn sách của tác giả Trần Dân Tiên có đoạn:
"Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của Chủ-tịch nước Việt-nam Dân chủ Cộng hoà nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ-tịch Hồ-Chí-Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình".
Posted by Admin ĐN
Mở đầu cuốn sách của tác giả Trần Dân Tiên có đoạn:
"Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của Chủ-tịch nước Việt-nam Dân chủ Cộng hoà nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ-tịch Hồ-Chí-Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình".
Posted by Admin ĐN
Bác Trần Dân Tiênviết rằng:
"Mọi người kính mến Hồ Chủ-tịch, nhất là thanh niên và nhi đồng.
Ở ngoài mặt trận khi xung phong các chiến sĩ hô lớn:  Vì Tổ-quốc và vì Bác Hồ, tiến lên!
Vì Bác Hồ mà những người lao động trong nhà máy và trên đồng ruộng tăng thêm sản xuất.
Đối với nhi đồng tên Bác Hồ là như một đạo bùạ  Chỉ nhắc đến tên Bác là các em trở nên ngoan ngoãn.
Về Hồ Chủ-tịch, còn nhiều chuyện khác, viết thành nhiều quyển sách nhỏ, làm thành những bài hát bài thơ.
Một vài chuyện nhỏ kể dưới đây cũng đủ tỏ lòng kính mến của nhân dân Việt-nam đối với Bác Hồ.
Một bức ảnh nhỏ của Người ở Hà-nội có đồng bào mua tới giá 130 vạn đồng.
Ở Nam-bộ một chiến sĩ du kích họa sĩ bị thương ở chiến trường, trong khi chờ đợi cứu thương đến, đã lấy máu mình vẽ lên áo ảnh Hồ Chủ-tịch...." 

Posted by Admin ĐN
Bác Trần Dân Tiênviết rằng:
"Mọi người kính mến Hồ Chủ-tịch, nhất là thanh niên và nhi đồng.
Ở ngoài mặt trận khi xung phong các chiến sĩ hô lớn: Vì Tổ-quốc và vì Bác Hồ, tiến lên!
Vì Bác Hồ mà những người lao động trong nhà máy và trên đồng ruộng tăng thêm sản xuất.
Đối với nhi đồng tên Bác Hồ là như một đạo bùạ Chỉ nhắc đến tên Bác là các em trở nên ngoan ngoãn.
Về Hồ Chủ-tịch, còn nhiều chuyện khác, viết thành nhiều quyển sách nhỏ, làm thành những bài hát bài thơ.
Một vài chuyện nhỏ kể dưới đây cũng đủ tỏ lòng kính mến của nhân dân Việt-nam đối với Bác Hồ.
Một bức ảnh nhỏ của Người ở Hà-nội có đồng bào mua tới giá 130 vạn đồng.
Ở Nam-bộ một chiến sĩ du kích họa sĩ bị thương ở chiến trường, trong khi chờ đợi cứu thương đến, đã lấy máu mình vẽ lên áo ảnh Hồ Chủ-tịch...."

Posted by Admin ĐN
Bìa sách những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch bằng tiếng Hoa. 
Posted by Admin ĐN
Bìa sách những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch bằng tiếng Hoa.
Posted by Admin ĐN
Bác Hồ (bút danh T. Lan) đánh máy bản thảo thứ hai và nhân viên văn phòng đáng bản thảo thứ ba. Bác Hồ chữa lại bằng tay. 
Trích từ ttvnol.com.
Posted by Admin ĐN
Bác Hồ (bút danh T. Lan) đánh máy bản thảo thứ hai và nhân viên văn phòng đáng bản thảo thứ ba. Bác Hồ chữa lại bằng tay.
Trích từ ttvnol.com.
Posted by Admin ĐN
Bản thảo đầu tiên Bác Hồ viết tay trên một tờ bản tin.
Posted by Admin ĐN
Bản thảo đầu tiên Bác Hồ viết tay trên một tờ bản tin.
Posted by Admin ĐN
Bút tích của Bác Hồ.
Posted by Admin ĐN
Bút tích của Bác Hồ.
Posted by Admin ĐN
Hồ Chí Minh truyện (chữ Hán)
Tác giả: Trần Dân Tiên
Người dịch: Trương Niệm Thức (chữ Hán)
Bát nguyệt xuất bản xã ấn hành tại Thượng Hải vào tháng 6/1949 (thời Tưởng Giới Thạch)
Cty ấn loát Gia Hoa in bản thứ nhất tiếng Hán

Bản in tiếng Việt (chính thức) đầu tiên là của NXB Văn Nghệ, Hà Nội 1955. 
(Theo Giao blog)
Hồ Chí Minh truyện (chữ Hán)
Tác giả: Trần Dân Tiên
Người dịch: Trương Niệm Thức (chữ Hán)
Bát nguyệt xuất bản xã ấn hành tại Thượng Hải vào tháng 6/1949 (thời Tưởng Giới Thạch)
Cty ấn loát Gia Hoa in bản thứ nhất tiếng Hán

Bản in tiếng Việt (chính thức) đầu tiên là của NXB Văn Nghệ, Hà Nội 1955.
(Theo Giao blog)
Cuốn sách do Nhà xuất bản Sự Thật in và phát hành năm 1986, tác giả Trần Dân Tiên.
Cuốn sách do Nhà xuất bản Sự Thật in và phát hành năm 1986, tác giả Trần Dân Tiên.

Xem Thêm