Trung thu Hà Nội xưa

Ảnh về Tết Trung thu xưa ở Hà Nội

"Có bầu có bạn can chi tủi
Cùng gió cùng mây thế mới vui
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian cười."

(Tản Đà)

http://www.bee.net.vn/channel/1985/200910/Tet-Trung-Thu-Ha-Noi-qua-anh-xua-1723259/

DTT
Đèn con cua
Đèn con cua
Chuẩn bị cỗ Trung thu
Chuẩn bị cỗ Trung thu
Một tiệm bánh nướng bánh dẻo
Một tiệm bánh nướng bánh dẻo
Một tiệm bánh nướng bánh dẻo
Một tiệm bánh nướng bánh dẻo
Đồ chơi Trung thu trên phố Hàng Mã
Đồ chơi Trung thu trên phố Hàng Mã
Đồ chơi Trung thu làm bằng sắt tây trên phố Hàng Thiếc
Đồ chơi Trung thu làm bằng sắt tây trên phố Hàng Thiếc
Đèn Trung thu
Đèn Trung thu
Múa lân
Múa lân
Một cửa hàng trên phố Hàng Mã
Một cửa hàng trên phố Hàng Mã
Đồ chơi Trung thu làm bằng sắt tây
Đồ chơi Trung thu làm bằng sắt tây
Đồ chơi trẻ em bằng thiếc, 1915.
Đồ chơi trẻ em bằng thiếc, 1915.
Đèn ông sư (đèn cù), ảnh do nhiếp ảnh gia người Đức chụp năm 1991
Đèn ông sư (đèn cù), ảnh do nhiếp ảnh gia người Đức chụp năm 1991
Trung thu thời hậu bao cấp, đầu thập niên 90
Trung thu thời hậu bao cấp, đầu thập niên 90
Tàu thủy sắt, đồ chơi công nghệ một thời của Hà Nội

http://www.tinmoi.vn/Tau-thuy-sat-do-choi-cong-nghe-mot-thoi-cua-Ha-Noi-0961733.html
Tàu thủy sắt, đồ chơi công nghệ một thời của Hà Nội

http://www.tinmoi.vn/Tau-thuy-sat-do-choi-cong-nghe-mot-thoi-cua-Ha-Noi-0961733.html
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm 
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm 
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm 
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm 
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm 
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm 
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm 
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm 
Posted by Admin ĐN
Hình từ thebox.vn
Giới thiệu bởi thành viên Việt Nam Muôn Năm
Posted by Admin ĐN

Xem Thêm