Việt Nam cuối thế kỷ XIX

Những hình ảnh bao gồm cả tranh và ảnh được tạp chí "Thế Giới" của Pháp xuất bản năm 1889 và lưu giữ.

Những bức hình này giúp chúng ta hình dung ra sinh hoạt và khung cảnh đời sống xã hội thời kỳ ấy: Tả chân rất kỹ lưỡng.