ALGERIA

Thành phố và cảng Algiers 1921, nơi vua Hàm Nghi bị lưu đày. Pháp chiếm Algiers từ năm 1830, trước khi chiếm SG khoảng 30 năm nên đã xây dưng nơi này hiện đại hơn SG nhiều vào năm 1921. Và cũng là nơi diễn ra đám cưới vua Hàm Nghi ở Algerie.
AD Điệu Chi

Xem Thêm