Ảnh nude phụ nữ Việt xưa

Ảnh chiến tranh dạo này hơi nhiều. Xin được post một vài tấm ảnh mềm mại.
Phụ nữ Bắc kỳ
Phụ nữ Bắc kỳ
Phụ nữ Nam kỳ
Phụ nữ Nam kỳ
Người phụ nữ Nam kỳ trong tiệm massage
Người phụ nữ Nam kỳ trong tiệm massage
Tên ảnh: Les Trois Grâces
Tên ảnh: Les Trois Grâces
Bưu ảnh nông thôn miền Bắc Việt Nam, năm 1906.
Bưu ảnh nông thôn miền Bắc Việt Nam, năm 1906.

Xem Thêm