Bìa album nhạc của Sài Gòn trước 1975

Để nhớ những bản nhạc và ca sĩ, nhạc sĩ của VNCH một thời
Admin: DTT
Tuyển Tập Nhật Trường (Trần Thiện Thanh).
Posted by Admin ĐN
Tuyển Tập Nhật Trường (Trần Thiện Thanh).
Posted by Admin ĐN
Ca sĩ Thanh Tuyền.
Posted by Admin ĐN
Ca sĩ Thanh Tuyền.
Posted by Admin ĐN
Trang Thanh Lan???
Posted by Admin ĐN
Trang Thanh Lan???
Posted by Admin ĐN
Hoàng Oanh.
Posted by Admin ĐN
Hoàng Oanh.
Posted by Admin ĐN
Phương Hồng Quế.
Posted by Admin ĐN
Phương Hồng Quế.
Posted by Admin ĐN
Giáng Thu???
Posted by Admin ĐN
Giáng Thu???
Posted by Admin ĐN
Hùng Cường.
Posted by Admin ĐN
Hùng Cường.
Posted by Admin ĐN
Ca sĩ Mai Lệ Huyền
Posted by Admin ĐN
Ca sĩ Mai Lệ Huyền
Posted by Admin ĐN
Ca sĩ Nhật Trường (nhạc sĩ Trần Thiện Thanh)
Posted by Admin ĐN
Ca sĩ Nhật Trường (nhạc sĩ Trần Thiện Thanh)
Posted by Admin ĐN

Xem Thêm