Binh Chủng Nhảy Dù của VNCH

Cũng được gọi là Liên Đoàn Nhảy Dù, Lữ Đoàn Dù, hoặc Thiên Thần Mũ Đỏ
Vua Bảo Đại đang duyệt binh lính dù Việt Nam dưới sự chỉ huy của Pháp trong chu vi Hòa Binh, tháng 12 năm 1951.
Vua Bảo Đại đang duyệt binh lính dù Việt Nam dưới sự chỉ huy của Pháp trong chu vi Hòa Binh, tháng 12 năm 1951.

Xem Thêm