Cuộc sống và cái chết ở Việt Nam

Tạp chí LIFE, ngày 16 tháng tư năm 1965
1 phi hành đoàn dũng cảm đang cấp cứu những nạn nhân bị thương của cuộc chiến tranh Việt Nam
AD Điệu Chi

Xem Thêm