Đường ống nước sinh hoạt tại Sài Gòn Xưa trước 75

Đường ống nước sinh hoạt tại Sài Gòn Xưa trước 75 đã được lắp đặt như thế nào xem để biết .

Ròm chọn ra một mớ hình màu đem về từ nguồn hình của anh Mạnh Hải . . Các anh chị bạn có nhận ra được gì trong hình xưa làm ơn giúp Ròm chú thích cho hình nha , cám ơn .

Mời xem thêm hình xưa về nhà máy nước Thủ Đức và Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Thủ Đô Sài Gòn Xưa trước 75 .

Nguồn : FB Nam Ròm

Xem Thêm