Hình ảnh nông thôn miền nam Việt Nam năm 1949

Hình ảnh nông thôn miền nam Việt Nam vào năm 1949 của ông Louis LANDUCCI

ảnh không có chú thích nên mình ko biết tác giả chụp ở những khu vực nào
1 cụ bà và con trâu
1 cụ bà và con trâu

Xem Thêm