Khu Lê Lợi -Nguyễn Huệ , Sài Gòn xưa của một thời

Hôm nay Ròm post lên vài hình có liên quan với hàng cây xưa của khu vực này vì thấy "tụi nó" lại tiếp tục xử tử Sài Gòn xưa qua cách hủy hàng cây cổ ....

Nguồn : FB Nam Ròm

Xem Thêm