Lạng sơn xưa, Hình ảnh Lạng-Sơn (tháng 2 năm 1885)

Lạng-Sơn (tháng 2 năm 1885) qua ống kính của ông Bác Sĩ Hocquard được xuất bản bởi Trung Tâm Tồn Trữ Dữ Liệu Thuộc Ðịa ở Aix-en-Provence, Pháp Quốc
Quân Pháp dừng chân bên bờ sông Claire ??? gần Lang-Son
Quân Pháp dừng chân bên bờ sông Claire ??? gần Lang-Son
Nghỉ chân của những người phu khuân vác trên con đường tới Lạng-Sơn
Nghỉ chân của những người phu khuân vác trên con đường tới Lạng-Sơn
Con suối
Con suối "Tím" trên đường tới Lạng-Sơn
Bãi chiến trường ngày 12-05-1885 trên đường tới Lạng-Sơn
Bãi chiến trường ngày 12-05-1885 trên đường tới Lạng-Sơn
Lối vào của một thành trì trên đỉnh núi gần Lạng-Sơn
Lối vào của một thành trì trên đỉnh núi gần Lạng-Sơn
Vùng phụ cận của Lạng-Sơn
Vùng phụ cận của Lạng-Sơn
Thung lũng Pho-Vi gần Lạng-Sơn
Thung lũng Pho-Vi gần Lạng-Sơn
Lính Tập dừng chân ở đồn Brulay
Lính Tập dừng chân ở đồn Brulay
Ðại sứ Trung Hoa tới mang tù binh về sau trận chiến Lạng-Sơn
Ðại sứ Trung Hoa tới mang tù binh về sau trận chiến Lạng-Sơn
Vũ khí Pháp tịch thâu được của quân Việt Nam
Vũ khí Pháp tịch thâu được của quân Việt Nam

Xem Thêm