Lễ kỷ niệm 10 năm ngày ký Hiệp định Genève (20/7/54-1964)

Kết thúc buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày ký Hiệp định Genève chia đôi đất nước (20/7/1954 - 1964), tổ chức tại công trường Lam Sơn Saigon ngày 19/7/1964, cách nay đúng 48 năm. Photographer: SP5 Gilbert L. Meyers.

Xem Thêm