Người xưa hút thuốc phiện

Nguồn:
http://nguyentl.free.fr/html/photo_opium_vn.htm và nhiều nguồn khác

Vào thời buổi nầy, thuốc phiện không bị cấm như ngày hôm nay, thuốc phiện là lối "giải trí" của dân khá giả thời đó, đi hút thuốc phiện thời đó giống như đi uống cà-phê ngày nay. -- Admin DDGV và DTT
Dân bẹp tai
Dân bẹp tai
Phụ nữ Bắc kỳ cũng hút
Phụ nữ Bắc kỳ cũng hút
Một người Hoa trong tiệm thuốc phiện
Một người Hoa trong tiệm thuốc phiện
PL5870

ca. 1950s --- Man and woman smoking opium. --- Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis.  All Rights Reserved.
PL5870

ca. 1950s --- Man and woman smoking opium. --- Image by © Bettmann/CORBIS © Corbis. All Rights Reserved.
Hút thuốc phiện (thời Pháp thuộc).
Hút thuốc phiện (thời Pháp thuộc).

Xem Thêm