Những gánh hàng rong và tiếng rao trên những con phố ở Hà Nội qua hội họa

Hình ảnh những gánh hàng rong, và hình ảnh của cả những “tiếng rao Hà Nội” hiện đang được gìn giữ, trân trọng tại thư viện Viễn Đông Bác Cổ, thành phố Paris (Pháp).

“Những gánh hàng rong và tiếng rao trên những con phố ở Hà Nội”- được thực hiện bởi các học sinh của trường Mỹ thuật Đông Dương và tác giả người Pháp F. de Fénis, năm 1929.

belleindochine.free.fr.
bút tích của các sinh viên-  họa sĩ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương cùng họa sĩ F. de Fénis
bút tích của các sinh viên- họa sĩ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương cùng họa sĩ F. de Fénis

Xem Thêm