Nước giải khát trên hè phố Sài Gòn xưa

Ký ức về những điều thật giản dị của Sài Gòn xưa.

Nguồn : Mạnh Hai Flickr
VIETNAM - CIRCA 1961:  Salesman of ice cream in Cholon. Saigon (Vietnam), 1961.  (Photo by Roger Viollet Collection/Getty Images)
VIETNAM - CIRCA 1961: Salesman of ice cream in Cholon. Saigon (Vietnam), 1961. (Photo by Roger Viollet Collection/Getty Images)
Thanks to my buddy 1LT Rich Sarafin for taking this photo -
Thanks to my buddy 1LT Rich Sarafin for taking this photo -
The Family Street Vendors, the Colors and Commotion of Downtown Saigon, Vietnam, 1970
The Family Street Vendors, the Colors and Commotion of Downtown Saigon, Vietnam, 1970

Xem Thêm