Phong cách quảng cáo thời Pháp thuộc

Dưới ảnh hưởng của văn hóa và lối sống tiêu dùng của Pháp, nước ta thời bị thực dân đô hộ đã xuất hiện những biển quảng cáo, những tấm áp phích, hay cậu bé đeo biển quảng cáo (gọi là sandwich man). Hôm nay, mình và các bạn sẽ vô cùng bất ngờ, và ấn tượng bởi lối PR sản phẩm ngày ấy của các cụ :D!
Hình quảng cáo của Tuần báo Đàn bà có trụ sở ở Hà Nội
Hình quảng cáo của Tuần báo Đàn bà có trụ sở ở Hà Nội
Chiêu quảng cáo dí dỏm của nhà thuốc Kim Hưng.
Chiêu quảng cáo dí dỏm của nhà thuốc Kim Hưng.
Biển quảng cáo đơn giản nhưng ngắn gọn, đánh trúng tâm lí người tiêu dùng.
Biển quảng cáo đơn giản nhưng ngắn gọn, đánh trúng tâm lí người tiêu dùng.
Đây là quảng cáo của một thương hiệu xà phòng của hãng Tân Phúc Hoa.
Đây là quảng cáo của một thương hiệu xà phòng của hãng Tân Phúc Hoa.

Xem Thêm