Thế Giới Đó Đây: Nón Lá Xứ Huế Với Y Phục

Nón lá xứ Huế được pha lẫn với y-phục phụ nữ của một nhà vẽ kiểu y phục Ý dại Lợi. Chùm ảnh này do Cựu Học Sinh Trung Học Hoàng Diệu Ba Xuyên cung cấp.(THS)

Xem Thêm