Thủ Thiêm ,xóm nhà lá trước 75

Hình Thủ Thiêm xưa trước 75 , những căn nhà lá tuy thấy nghèo nàn nhưng vẩn còn là nhà là đất của đồng bào Sài Gòn xưa .
Những đứa trẻ thấy được trong hình xưa ,hiện nay có thể là những Dân Oan đang đau khổ vì đất đai nhà cửa bị chính quyền cướp mất .

Xem Thêm