Trang phục cung đình Nguyễn

Trang phục biểu thị tư duy nghệ thuật và đời sống văn hóa, tinh thần. Cùng khám phá những bộ trang phục từ thường triều đến đại triều của quan lại, hoàng thân triều Nguyễn!
Áo mã tiên nữ nhạc thời Nguyễn
Áo mã tiên nữ nhạc thời Nguyễn
Áo thường triều của quan thời Nguyễn
Áo thường triều của quan thời Nguyễn
Áo mãng bào Hoàng tử thời Nguyễn
Áo mãng bào Hoàng tử thời Nguyễn
Áo thường triều của hoàng thân triều Nguyễn
Áo thường triều của hoàng thân triều Nguyễn
Áo thường triều của quan triều Nguyễn
Áo thường triều của quan triều Nguyễn
Y phục biểu diễn tuồng cung đình thời Nguyễn
Y phục biểu diễn tuồng cung đình thời Nguyễn
Áo hoàng bào (thường triều) của hoàng hậu thời Nguyễn
Áo hoàng bào (thường triều) của hoàng hậu thời Nguyễn
Áo thường triều của các bà Phi thời Nguyễn
Áo thường triều của các bà Phi thời Nguyễn
Áo đại triều của quan thời Nguyễn
Áo đại triều của quan thời Nguyễn

Xem Thêm