Tranh đả kích chống bành trướng Trung Quốc 1979 - Album 2

Posted by Ad DTT

Album 1 tại đây: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.363548020357376.90318.133331390045708&type=3
Chuẩn bị trước khi đi thăm
Chuẩn bị trước khi đi thăm "hữu nghị"...

Xem Thêm