Trường trung học Quốc Gia Nghĩa Tử

Trường trung học Quốc Gia Nghĩa Tử giờ là trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng trên đường Hoàng Văn Thụ (số 390)
Quốc Gia Nghĩa Tử - 1973
Quốc Gia Nghĩa Tử - 1973
Quốc Gia Nghĩa Tử - 1973
Quốc Gia Nghĩa Tử - 1973
Vị trí trường QGNT trước 1975.
Vị trí trường QGNT trước 1975.

Xem Thêm